Aktivity vysokopřeosvíceného vladyky Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí v září 2017

75. výročí smrti biskupa Gorazda 4.9.2017

75. výročí smrti biskupa Gorazda 4.9.2017

Aktivity-vysokopreosviceneho-vladyky-Michala-arcibiskupa-prazskeho-a-ceskych-zemi-v-zari-2017 (45)

2. 9. 2017
Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí spolusloužil s Jeho Vysokopřeosvíceností Simeonem arcibiskupem olomoucko-brněnským, arcibiskupem Abelem a biskupem Paisijem z Polska a biskupem Izaiášem svatou liturgii v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce – rodišti svatého mučedníka.

3. 9. 2017
Vladyka Michal sloužil svatou liturgii v Hořovičkách, kde opět vysvětil chrám po rekonstrukci. S vladykou Michalem spolusloužili Jeho Vysokopřeosvícenost Elia metropolita oulský z Finské pravoslavné církve, presbyter Michailo Smiljanić ze Srbské pravoslavné církve a protopresbyter Vasilij Sonin a protopresbyter Sergej Gutenko z Ukrajinské pravoslavné církve. Svaté liturgie se zúčastnil i Jeho Vysokopřeosvícenost emeritní metropolita Kryštof (Pulec).

4. 9. 2017
Vladyka Michal sloužil při příležitosti 75. výročí mučednické smrti sv. muč. biskupa Gorazda svatou liturgii v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2 za přítomnosti hostů Jeho Vysokopřeosvícenosti Elii metropolity oulského z Finské pravoslavné církve a Jeho Přeosvícenosti Izaiáše biskupa šumperského a vikárního biskupa olomoucko-brněnského. Odpoledne položil věnce a sloužil Panychidu na Kobylisské střelnici a poté položil věnec na Pankrácké věznici v Praze 4. V podvečer zahájil slavnostní recepci v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí v Praze 1.

75. výročí smrti biskupa Gorazda 4.9.2017

6. 9. 2017
Vladyka Michal sloužil v Monastýru sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnici u Berouna svatou liturgii s Jeho Přeosvíceností Damiánem biskupem fastovským z Ukrajinské pravoslavné církve s doprovodem.

Arcibiskup Michal přijal v podvečer na slavnostní recepci pořádané v církevní budově, V jámě 6, Praha 1 účastníky ekumenického studijního kurzu (Josefstal) .

7. 9. 2017
Jeho Přeosvícenost Damián biskup fastovský z Ukrajinské pravoslavné církve navštívil se svým doprovodem vladyku Michala v jeho rezidenci v Praze 6.

10. 9. 2017
Arcibiskup Michal sloužil v chrámu sv. ap. Bartoloměje v Mochově svatou liturgii a v závěru svaté liturgie vyznamenal duchovního správce mitr. prot. Mykolu Ončulenka a několik dalších věřících pamětní medailí sv. muč. Gorazda.

11. 9. 2017
Na svátek stětí hlavy sv. Jana Křtitele sloužil arcibiskup Michal svatou liturgii v chrámě Zvěstování přesv. Bohorodice, Na Slupi 4a v Praze 2.

14. 9. 2017
Vladyka Michal se zúčastnil v Katedrální chrámu Vzkříšemí Páně v Berlíně svaté liturgie a pohřbu arcibiskupa berlínského a německého Feofana, který zesnul dne 11. 9. 2017. Vladyka Feofan byl pohřben na ruském hřbitově v Berlíně – Tegel.

17. 9. 2017
Sloužil arcibiskup Michal svatou liturgii v chrámu Zesnutí přesv. Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze 3.

21. 9. 2017
Na svátek Narození přesv. Bohorodice sloužil arcibiskup Michal svatou liturgii v chrámu Zvěstování přesv. Bohorodice, Na Slupi 4a v Praze 2.
V tentýž den se zúčastnil recepce pořádané arménským velvyslanectvím při příležitosti státního svátku Arménie.

24. 9. 2017
Vladyka Michal navštívil chrám Povýšení sv. Kříže v Táboře, kde sloužil svatou liturgii a na jejím konci vyznamenal duchovního správce o. Borislava Rudiče a několik věřících pamětní medailí sv. muč. Gorazda.

26. 9. 2017
Vladyka Michal se zúčastnil v Kněžském semináři Prešovské univerzity v Prešově spolu s Jeho Blažeností metropolitou Rostislavem svaté liturgie a poté se zúčastnil slavnostního zahájení nového školního roku v budově Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově.

28. 9. 2017
V dopoledních hodinách posvětil vladyka Michal s Jeho Vysokopřeosvíceností Feodorem arcibiskupem mukačevským a užgorodským rekonstruovanou budovu Pražské pravoslavné eparchie v ul. Šárecká 34, Praha 6.

Odpoledne od 16 hodin sloužil Jeho Vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský a českých zemí spolu s arcibiskupem Feodorem a Jeho Přeosvíceností Izaiášem biskupem šumperským a dalšími duchovními Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku akafist ke sv. muč. Ludmile v Bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě. Na závěr všichni přítomní uctily ostatky sv. muč. Ludmily, které jsou v této Bazilice uchovány.

29. 9. 2017
Arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii v Tetíně v Chrámu sv. Ludmily s Jeho Vysokopřeosvíceností Feodorem, arcibiskupem mukačevským a užhorodským. Při této příležitosti udělil vladyka Michal řád sv. muč. biskupa Gorazda II. stupně arcibiskupovi Feodorovi a dále udělil pamětní medaili sv. muč. Gorazda jeho doprovodu, mitr. prot. Vasilovi Keretsmanovi.

Exit mobile version