Blahopřání metropolity Ilariona

MOSKEVSKÝ PATRIARCHÁT
POSVÁTNÝ SYNOD RUSKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE
ODDĚLENÍ PRO VNĚJŠÍ CÍRKEVNÍ VZTAHY
115191, Moskva, ul. Danilovský val, 22
Danilův monastýr, OVCV
Telefon (495) 954-04-54
Fax (495) 633-72-81
№ 04/905 21. 05. 2021

 

Jeho Vysokopřeosvícenosti,
Vysokopřeosvícenému MICHALOVI,
arcibiskupovi pražskému a českých zemí

Vaše Vysokopřeosvícenosti, drahý vladyko!
Vstal z mrtvých Kristus!

 

Vykonávaje spolu s Vámi Božskou liturgii v den chrámového svátku Zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jež bylo založeno díky Vaší práci a jehož duchovním správcem jste byl v průběhu několika let, jsem rád, že dnes a tady Vám mohu osobně poblahopřát k významnému datu – 50. výročí Vašeho kněžského svěcení.

Mnoho věcí Vás spojuje s Ruskou pravoslavnou církví. V její ohradě jste obdržel dar kněžství a s její mateřskou péčí jste dělal první kroky ve své kněžské službě.

V naší církvi Vás milují, radují se z Vás jako z drahého a vždy vítaného hosta, váží si příležitosti společné modlitby a komunikace podle slov žalmu: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! (Žalm 133,1).

Drahý vladyko! Za půl století, které uplynulo ode dne Vašeho kněžského svěcení, jste prošel dlouhou životní cestou, obohatil jste se duchovní moudrostí, která nyní slouží potřebám Vašich Bohem chráněných věřících.
V historický okamžik, který pro pravoslaví v českých zemích nebyl snadný, si Vás duchovenstvo a věřící Pražské eparchie jednomyslně zvolili za svého arcipastýře. Vaše oddanost posvátným kánonům, stejně jako horlivé svědectví o svaté otcovské víře, které Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku vydávala a nadále vydává, činí z Vaší Vysokopřeosvícenosti důstojného pokračovatele tradice spojené se jmény svatého mučedníka Gorazda a české kněžny Ludmily, jejíž 1100. výročí mučednické smrti si letos připomínáme.

Velebím dnes Vaši Vysokopřeosvícenost v souvislosti s tímto významným datem, přeji Vám mír, požehnané posílení a Boží pomoc ve Vaší vznešené a odpovědné službě.

S láskou v Kristu,

Předseda
Oddělení pro vnější církevní vztahy
Moskevského patriarchátu
metropolita volokolamský
Ilarion

 

Exit mobile version