Blahopřání patriarchy Kirilla

Patriarcha-Kirill

PATRIARCHA MOSKEVSKÝ A CELÉ RUSI
KIRILL
22. 05. 2021 115191, Moskva, ul. Danilovský val, 22
№ 01/2391

 

Jeho Vysokopřeosvícenosti
Vysokopřeosvícenému MICHALOVI,
arcibiskupovi pražskému a českých zemí

Vaše Vysokopřeosvícenosti, drahý vladyko!

 

VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS!

 

Těmito slovy paschální dobré zvěsti Vás srdečně pozdravuji a blahopřeji k 50. výročí Vašeho kněžského svěcení.
S vřelým pocitem se raduji z Vaší oslavy, protože Vás po půl století znám jako bratra, s nímž mě spojuje jak Leningradská duchovní akademie, kde jsme měli možnost studovat, tak arcipastýř, z jehož rukou jsme oba získali milost kněžství. Vzpomínka na ten čas je mi drahá.

Vzrůstaje stále s novou silou (Žalm 84, 8), jste prošel dlouhou cestou služby u Božího prestolu a získal jste bohaté duchovní a administrativní zkušenosti, které Vám pomáhají správně hlásat slovo Kristovy pravdy a vykonávat zodpovědnou práci ve prospěch věřících a ve jménu upevnění Svatého Pravoslaví v českých zemích.
S modlitbou Vám přeji pevné zdraví na mnoha léta mírného a požehnaného arcipastýřství. Ať Vám štědrý a obdařující Bůh pošle svou neubývající pomoc ve Vaší pokračující službě ve prospěch církve.

S láskou ve Vzkříšeném Pánu,

Kirill

PATRIARCHA MOSKEVSKÝ A CELÉ RUSI

Exit mobile version