Blahopřání vladykovi Simeonovi k životnímu jubileu

Blahoprani

Vaše Vysokopřeosvícenosti, drahý vladyko Simeone,

12. února se z milosti Boží dožíváte požehnaných devadesáti pěti let. Z celého srdce Vám k tomuto krásnému životnímu jubileu blahopřeji!

Vážíme si Vás jako významného teologa, vysokoškolského pedagoga, překladatele, spisovatele a hlavně jako duchovního pastýře. Máte za sebou bohatý život a rozsáhlé dílo.

Přeji Vám zdraví, duchovní pokoj a radost. Nechť je milost našeho Pána Ježíše Krista s Vámi, Vaše Vysokopřeosvícenosti, po všechny dny Vašeho života a po celou dobu Vaší archijerejské služby.

Na mnohá a blahá léta Vysokopřeosvícený vladyko!

 

+Michal
arcibiskup pražský a českých zemí
Exit mobile version