Církevní tisk

Redakce časopisu „Hlas pravoslaví“

Odpovědná redaktorka: Mgr. et Mgr. Naděžda Skvarnik

e-mail:

Technická redaktorka: Marina Lehčiliná

Adresa pro zasílání příspěvků, objednávky předplatného

e-mail:

 

Eparchiální věstník SŮL ZEMĚ

Přináší čtvrtletně informace o činnosti v Olomoucko-brněnské eparchii.

Vydává tiskový odbor ve spolupráci s úřadem ER olomoucko-brněnské

eparchie, Masarykova tř. 17, 772 00 Olomouc.

Redaktor: prot. Mgr. Libor Raclavský