Jubileum Jeho Blaženosti Onufrije metropolity kyjevského a celé Ukrajiny

Jubileum-Jeho-Blazenosti-Onufrije-metropolity-kyjevskeho-a-cele-Ukrajiny (4)

Jeho Blaženost Onufrij metropolita kyjevský a celé Ukrajiny oslavil svátek svého nebeského ochránce ctihodného Onufrie Velkého, dne 25. 06. 2019 své 75. narozeniny a 5. výročí od intronizace na starobylou kyjevskou katedru sloužením Svaté archijerejské liturgie před Uspenským chrámem Kyjevsko-Pečerské lávry – starobylé kolébky mništva a duchovnosti.

Při této příležitosti sloužili s Jeho Blažeností mnozí archijerejové Ukrajinské pravoslavné církve a početné duchovenstvo. Liturgie se aktivně zúčastnili také zástupci autokefálních pravoslavných církví – Alexandrijského patriarchátu, Jeruzalémského patriarchátu, Ruské pravoslavné církve, Srbské pravoslavné církve, Rumunské pravoslavné církve, Bulharské pravoslavné církve, Kyperské pravoslavné církve, Polské pravoslavné církve, Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska a Pravoslavné církve v Americe.

Jubileum-Jeho-Blazenosti-Onufrije-metropolity-kyjevskeho-a-cele-Ukrajiny (4)

Během liturgie vladyka Onufrij povýšil arcibiskupa a několik biskupů Ukrajinské pravoslavné církve do hodnosti metropolity a arcibiskupů. Po přečtení Svatého Evangelia přednesl metropolita Onufrij kázání o asketickém životě Onufrije Velkého.

S požehnáním J.B. Rostislava arcibiskupa prešovského a metropolity českých zemí a Slovenska zastupoval naši místní pravoslavnou církev J.V. Michal arcibiskup pražský a českých zemí. Po bohoslužbě vladyka Michal přečetl blahopřejný dopis od J.B. metropolity Rostislava, předal metropolitovi Onufrijovi řád sv. Rastislava prvního stupně a odevzdal mu pamětní dar.

Představitelé dalších autokefálních církví také přečetli blahopřejné dopisy od hlav těchto církví, vyznamenali vladyku Onufrije svými vyznamenáními a obdarovali ho různými dárky. Během bohoslužby zpívali kromě sborů Kyjevsko-Pečerské lavry také sbor ze Srbska.

Exit mobile version