Nařízení č. 11 v souvislosti s nouzovým stavem a mimořádným opatřením vlády ČR

Narizeni-11

Duchovní správci PCO Pražské pravoslavné eparchie

V Praze dne 7. 05. 2020

Kristus vstal z mrtvých! Xpuctoc Bockpec!

NAŘÍZENÍ č. 11/2020

 

Dne 30. 04. 2020 vyhlásila vláda ČR Usnesení č. 490 (dále jen „Usnesení „- originál v příloze). Toto Usnesení nabývá účinnosti od 11. května 2020 od 00.00 hodin. Pravoslavné církve v českých zemích se týká především  odst. II., odst. IV., bod a), bod c) (sňatky) a bod d) (bohoslužby).

Vycházejíc ze současné situace vydávám toto nařízení:

Všichni správci Pravoslavných církevních obcí jsou povinni zajistit, aby bylo dodržováno toto Usnesení. Z výše uvedeného Usnesení vyplývá, že od 11. 05. 2020 od 00.00 hod. je možné uskutečňovat sňatky s omezeními podle Usnesení , odst. III., bodu c), a je také možné sloužit bohoslužby s omezeními podle Usnesení, odst. III., bodu d).
Omezení jsou především tato: svatebního obřadu nebo bohoslužby se může zúčastnit v jednom čase maximálně 100 osob, je třeba mít ochranný prostředek dýchacích cest, dodržovat vzdálenost 2 m od dalších osob (s výjimkou členů jedné domácnosti) a u vchodu do chrámu musí být k dispozici dezinfekce, kterou si příchozí musí povinně dezinfikovat ruce. Další podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém Usnesení.
Uděluji Vám zároveň své pastýřské požehnání, a přeji Vám, ať radostně a s láskou prožijete období Svaté Padesátnice.

+Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

Stáhnout Nařízení č. 11
Stáhnout Usnesení č. 490

Exit mobile version