Nařízení č. 13 v souvislosti s nouzovým stavem a mimořádným opatřením vlády ČR

Narizeni-c-13

Duchovní správci PCO Pražské pravoslavné eparchie

V Praze dne 2. 06. 2020

NAŘÍZENÍ č. 13/2020

Dne 01. 06. 2020 vzala vláda ČR na vědomí Usnesením č. 605 (v příloze) Mimořádné opatření MZ (dále jen MO) (v příloze). Toto Usnesení nabývá účinnosti od 08. června 2020 od 00.00 hodin. Pravoslavné církve v českých zemích se týká především kap. I., odst. I.a kap. I., odst. II., bod c) (sňatky) a bod d) (bohoslužby) .

Vycházejíc z tohoto Usnesení a Mimořádného opatření vydávám nařízení:

Všichni správci Pravoslavných církevních obcí jsou povinni zajistit, aby bylo dodržováno toto Usnesení vlády a MO. Z výše uvedeného MO vyplývá, že od 08. 06. 2020 od 00.00 hod. je možné uskutečňovat sňatky s omezeními podle MO, kap. I., odst. II.,bod c), a je také možné sloužit bohoslužby s omezeními podle MO, kap. I., odst. II., bod d).

Omezení jsou především tato : svatebního obřadu nebo bohoslužby se může zúčastnit v jednom čase maximálně 500 osob, je třeba mít ochranný prostředek dýchacích cest, dodržovat vzdálenost 2 m od dalších osob (s výjimkou členů jedné domácnosti) a u vchodu do chrámu musí být k dispozici dezinfekce, kterou si příchozí musí povinně dezinfikovat ruce. Další podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém MO.

Uděluji Vám zároveň své pastýřské požehnání, a přeji Vám, ať radostně a s láskou prožijete nadcházející Svatodušní svátky.

+Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

Stáhnout Nařízení č. 13
Stáhnout Opatření č. 3
Stáhnout Usnesení č. 605

Exit mobile version