Nařízení č. 15 v souvislosti s Mimořádným opatřením MZČR

Narizeni-c_15

Duchovní správci PCO Pražské pravoslavné eparchie

V Praze dne 20. 08. 2020

NAŘÍZENÍ č. 15/2020

Dne 19. 08. 2020 byla zveřejněna Mimořádná opatření MZDR 15757/2020- 28/MINKAN  a MZDR  15757/2020-29/MINKAN  (dále jen  M028 a M029). Tato MO nabývají  účinnosti  od  1. 09. 2020  od  00.00  hodin.  Pravoslavné  církve v českých zemích se týká především kap. 1., odst. 1., písm. a) v M028 a kap. I., odst. I. a odst. II v M029.

Vycházejíc z těchto Mimořádných opatření vydávám nařízení::

Všichni správci Pravoslavných církevních obcí jsou povinni zajistit, aby byla dodržována tato MO. Z výše uvedených MO vyplývá, že od 1.09.2020 od 00.00 hod. je možné uskutečňovat bohoslužby v maximálním počtu 500 osob  ve vnitřních prostorách a maximálně 1000 osob ve venkovních prostorech, a dále je třeba mít ve vnitřních prostorách ochranný prostředek dýchacích cest (ochranný prostředek si zajistí každý věřící sám). Ochranný prostředek nemusí mít sloužící duchovní. Další podrobnosti jsou  uvedeny  v přiložených  MO.

Uděluji Vám zároveň své pastýřské požehnání.

+Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

Stáhnout Nařízení č. 15
 Příloha č. 1
Příloha č.2

Exit mobile version