Nařízení č. 17/2020

Narizeni-17

Duchovní správci PCO Pražské pravoslavné eparchie

V Praze dne 06. 10. 2020

NAŘÍZENÍ č. 17/2020

Dne 30. 09. 2020 bylo přijato Usnesení Vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu a Usnesení Vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření (dále jen, „Usnesení“). Tato Usnesení nabývají účinnosti od 05. 10. 2020 od 00.00 hodin. (viz přílohy). Pravoslavné církve v českých zemích se týká především odst. II, bod 3. 

Vycházejíc z těchto Usnesení vydávám nařízení:

Všichni správci Pravoslavných církevních obcí jsou povinni se s těmito Usneseními seznámit, a zajistit, aby byla tato Usnesení v rámci jejich působnosti dodržována. Nařizuji aby:

1) každý správce PCO evidoval formou písemného zápisu počet míst k sezení v objektu, kde probíhají Bohoslužby. Tato místo k sezení mohou být pevné lavice i přenosné židle, a jejich počet musí před začátkem Bohoslužby odpovídat písemně evidovanému počtu míst, který je uložen v dokladech PCO.

2) od 05. 10. 2020 od 00.00 hod. je možné uskutečňovat bohoslužby s účastí tolika osob, kolik má správce PCO evidováno míst k sezení (dle výše uvedeného čl. 1), a zároveň v maximálním počtu 100 osob, nepočítaje v to sloužící a jejich pomocníky. Dále je třeba mít ve vnitřních prostorech staveb ochranný prostředek dýchacích cest (ochranný prostředek si zajistí každý věřící sám), pokud nelze dodržet odstup od ostatních osob minimálně 2 metry. Ochranný prostředek nemusí mít sloužící duchovní a jejich pomocnici.

3) na základě konzultace s ministerstvem zdravotnictvím bylo odsouhlaseno, že: liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu, nebo reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru). Jinými slovy – nahradit společný zpěv písně nebo částí liturgie zpěvem sólisty z kůru chrámu je možné.

4) výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoliv volnočasovou aktivitou. Proto může probíhat i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Ostatní farní/sborové aktivity probíhají podle vládního nařízení v přísnějším režimu, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.

+Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

 Příloha č. 1
Příloha č.2

Exit mobile version