Nařízení č. 7 v souvislosti s nouzovým stavem a mimořádným opatřením vlády ČR

Narizeni-arcibiskupa-7-2020

NAŘÍZENÍ č. 07/2020

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda ČR Nouzový stav a vydala MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ.

Tímto opatřením se zakazují mimo jiné náboženské akce (shromáždění), s účastí přesahující ve stejný čas a místě 30 osob.
Toto mimořádné opatření platí ode dne 13. března 2020 od 06.00 hodin do odvolání.

Jelikož Pravoslavná církev v českých zemích je státem registrovaná církev a dodržování všeobecných právních norem má zakotveno ve své Ústavě (čl. 29, odst. 1), vztahuje se toto opatření i na naši Církev a Eparchii.

Vycházejíc ze současné situace vydávám toto nařízení:
Všichni správci Pravoslavných církevních obcí jsou povinni zajistit, aby se jednotlivých bohoslužeb nezúčastnilo ve stejné čase a místě více než 30 osob.
Toto nařízení zveřejní na webových stránkách své PCO a dále je zveřejní vhodným způsobem tak, aby se s ním seznámilo co nejvíce věřících.

Uděluji Vám zároveň své pastýřské požehnání, ať Vás Bůh posiluje v období Velkého půstu a ochraňuje Vás od všeho zlého.

Stáhnout Nařízení č. 7

Stáhnout Oznámení

Narizeni-arcibiskupa-7-2020

 

Exit mobile version