Návštěva Rovenské eparchie na Ukrajině

Navsteva-Rovenske-eparchie-na-Ukrajine (19)

S požehnáním Jeho Blaženosti Rostislava arcibiskupa prešovského a metropolity českých zemí a Slovenska a na pozvání Jeho Vysokopřeosvícenosti Bartoloměje metropolity Rovenského a Ostrožského navštívil Jeho Vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský a českých zemí Rovenskou eparchii Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu. Vladyka Michal se zde zúčastnil oslav uctívání Meziříčské ikony Přesvaté Bohorodice „Životodárné“.

Dne 29. 5. 2019 navštívil vladyka Michal Mežiričský mužský monastýr Svaté Trojice v obci Mežirič na Ukrajině, v Rovenské oblasti Ostrožského rajónu. Zde, při večerní bohoslužbě a akafistu před ikonou Přesvaté Bohorodice – „Životodárná“ – vznesl vladyka Michal své modlitby za svěřený mu lid, a také za všechny pravoslavné křesťany.

Dne 30. 5. 2019 v den uctívání Mežiričské ikony Přesvaté Bohorodice „Všem, kdo se na ni obrací, Život věčný darující“, ji modlitebně uctil. Zázračná ikona „Životodárná“ je hlavní svátostí monastýru, kterou tam jezdí uctít mnoho věřících a duchovních.

Ikoně Přesvaté Bohorodice se poklonil i arcibiskup Michal, který s požehnáním metropolity Bartoloměje sloužil svatou archijerejskou liturgii při slavnostech v monastýru. S vladykou Michalem spolusloužili arcibiskup Aleksandr Horodnický, biskup Dionisij a Pimen biskup Dubenský, vikární biskup Rovenské eparchie. Spolu s archijereji sloužili představený monastýru archimandrita Fedor s bratry monastýru, a také další duchovní. V průběhu svaté archijerejské liturgie vladyka Michal vysvětil (chirotonizoval) hypodiákona Vitalije (Jaščuka) na diákona.

Po ukončení svaté liturgie se k věřícím obrátil s přivítacím proslovem metropolita Bartoloměj a poděkoval arcibiskupovi Michalovi a dalším archijerejům a duchovním za společnou modlitbu.

Vladyka Michal udělil Bartolomějovi metropolitovi Rovenskému a Ostrožskému řád sv. Rastislava II. stupně, a Pimenovi biskupovi Dubenskému, vikárnímu biskupovi Rovenské eparchie řád sv. Rastislava III. stupně. Představenému monastýru archimandritovi Fedorovi a arciděkanovi monastýru archimandritovi Nikonovi udělil medaile sv. Cyrila a Metoděje.

 

Představený monastýru poděkoval hostům za modlitby a daroval vladykovi Michalovi na památku kopii ikony Mežiričské Bohorodice, vladyka Michal věnoval pro monastýr na modlitební památku ikonu sv. muč. Ludmily, kněžny české. Po bohoslužbě se uskutečnilo procesí kolem chrámu.

Dne 2. 6. 2019 navštívil vladyka Michal města Rovno, kde na Svatogeorgijevském zastupitelství (podvorii) Gorodského ženského monastýru sv. Mikuláše sloužil svatou archijerejskou liturgii. Spolu s vladykou sloužili Pimen biskup Dubenský, protojerej Aleksandr, ředitel úřadu Rovenské eparchie a další duchovní tohoto zastupitelství (podvorija). Po skončení liturgie arcibiskup Michal promluvil k věřícím se slovy podpory a prohlásil, že se nacházíme v jednotě s celosvětovým pravoslavím. Jménem sester monastýru a věřících poděkovala vladykovi Michalovi představená monastýru igumena Michala ( Zajec). Vladyka Michal také vyjádřil poděkování za možnost společné modlitby a zdůraznil, že: „Není rozdíl v tom, kdo jsi, zda Čech nebo Ukrajinec, Gruzín nebo Slovák, ale je důležité, že jsme všichni pravoslavní křesťané – jedna rodina!“ Matku představenou igumenu Michaelu vyznamenal vladyka Michal medailí sv. muč. Ludmily, kněžny české.

Navsteva-Rovenske-eparchie-na-Ukrajine (19)

Dne 3. 6. 2019 navštívil vladyka Michal také Hoščinký ženský monastýr Záštity (Pokrovu) Přesvaté Bohorodice. Svatou archijerejskou liturgii sloužil v den svátku Vladimírské ikony Přesvaté Bohorodice a také ve svátek apoštolům rovných Konstantina a Heleny.

S vysokopřeosvíceným vladykou Michalem spolusloužili arcibiskup Aleksandr Horodnický, Pimen biskup Dubenský, vikární biskup Rovenské eparchie a také další duchovní monastýru a eparchie. Přítomen byl a modlil se Bartoloměj metropolita Rovenský a Ostrožský. Při archijerejské liturgii vladyka Michal vysvětil (chirotonizoval) diákona Vitalija (Jaščuka) na kněze. Na konci svaté liturgie předal vladyka Bartoloměj od Jeho Blaženosti Onufrije metropolity kyjevského a celé Ukrajiny řád sv. Mikuláše pro našeho Blaženějšího metropolitu Rastislava a pro vladyku Michala, a poděkoval všem za společné modlitby.

 

Vladyka Michal na závěr pozdravil igumenu Irinu (Sočuk) a předal jí na modlitební památku kříž s ozdobami. Poté přivítal všechny přítomné a pronesl prosbu aby: „Na přímluvy Přesvaté Bohorodice, modlitbami, které drží tento svět, ať jsou vždy pod Její ochranou Ukrajina, České země, Slovensko, i my všichni pravoslavní křesťané.“

protodiákon Valerij Samolyuk

Exit mobile version