Pozvánka na Svatou liturgii a panychidu za Blaženějšího Doroteje+ (Filipa)

Dorotej

Dne 30. 12. 2022 se uskuteční
v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice
na Olšanských hřbitovech v Praze 3 od 9.00 hodin Svatá liturgie a panychida, kdy vzpomeneme
Blaženějšího Doroteje+ (Filipa) arcibiskupa pražského a metropolitu českých zemí a Slovenska
Na hrobě Blaženějšího metropolity Doroteje bude sloužena litije.

Exit mobile version