Protopresbyter Miroslav Šantin zesnul v Pánu po krátké těžké nemoci

kondolence-Eva-Santinova

V Kristu naše milovaná Eva  Šantinová

Praha dne 17. ledna 2022

V Kristu naše milovaná mátuško Evo,

zastihla nás smutná zpráva, že Váš manžel protopresbyter Miroslav zesnul v Pánu po krátké těžké nemoci. Spolu s Vámi i celou zarmoucenou   rodinou   hluboce   želíme  jeho   odchodu,   avšak s neochvějnou důvěrou v nekonečnou lásku Boží pevně věříme , že Hospodin Bůh přijme našeho drahého zesnulého do své náruče a na přímluvy Přesvaté Bohorodice jej připočte k vyvolenému stádci svému.

Zůstáváme s Vámi v upřímných a neutuchajících modlitbách, aby se Hospodin smiloval a svou blahodatí Vás posílil v těchto těžkých dnech.

S arcipastýřským požehnáním

+ Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

V nejbližší době bude zřízen transparentní účet, na který bude možno zasílat finanční dary truchlící rodině.

 

Exit mobile version