Reakce na list z 9.12.2021 uveřejněný na internetových stránkách Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie

Reakce-na-dopis-OBE-1

29.12.2021 v Praze

Reakce na list z 9.12.2021 uveřejněný na internetových stránkách Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie

 S bolestí  v srdci jsem četl dopis z 9.12.2021, který mi byl doručen poštou  23.12.2022, opatřený podpisem vladyky Simeona. Je zřejmé, že jej vladyka Simeon, ani druhý podepsaný nepsali, dle stylu zřejmě pochází z jihlavské dílny. Ne, že by v něm bylo něco skutečného, nebo pravdivého , ale bolí mě pokračování krize, která ničí Moravu a špiní celou naši církev. Nemohu uvěřit, že by archijerej napsal a poslal jinému archijereji list (či spíše hanopis) tak bulvárního tónu. Tím, že byl k tomuto textu připojen podpis vladyky Simeona, který je znám svým slušným, pokorným a laskavým jednáním, mé zarmoucení jen narůstá.

A jako statutář a arcibiskup pražský musím jednat, protože oba biskupové olomoucko­-brněnské eparchie se nacházejí dlouhodobě na území pražské eparchie. Nadto je vladyka Simeon také dlouhodobě mimo službu – mimo konání svaté eucharistie, nyní i držen v izolaci. Je velmi bolestné, jak je zacházeno s touto váženou a oblíbenou osobností naší místní pravoslavné církve.

Text pamfletu svědčí o základní neznalosti kánonů, Ústavy naší církve, církevních dějin, ale i elementární slušnosti. Podobně jako současná podoba webu olomoucko-brněnské eparchie to ukazuje na autorství osoby nízké duchovní ba i lidské úrovně.

Vladyka Simeon poslední roky zajížděl na Moravu spíše sporadicky, ale v současnosti je držen v izolaci mimo svou eparchii a není mu umožněno setkání ani s arcibiskupem pražským, ani účast na zasedání posvátného synodu. To vede k podezření z manipulací s ním a také k podezření z falšování podpisů a antidatování dokumentů, což bylo i na zasedání posvátného synodu nejednou doloženo.
Vzhledem k tomu, že proti rozhodnutí synodu (ale i mnoha dalším předpisům mj. i Tomosu) nebylo o. Fejsakovi umožněno setkání s vl. Simeonem, nebyla mu umožněna řádná obhajoba, jen se objevil podepsaný papír, vyvolává to velká podezření a musím proto hájit naplňování usnesení synodu.

A pokud jde o obvinění ohledně metropolitní rady, ta je v problémech kvůli jednání některých osob olomoucko-brněnské  eparchie, které se rozhodly členy metropolitní rady za olomoucko-brněnskou  eparchii šikanovat a zlikvidovat. Nakolik jsou také tito členové metropolitní rady virilními členy eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie, každý si domyslí, co to znamená pro legalitu všech kroků současné eparchiální rady OBE.

Duchovní zločiny páchá především autor onoho pamfletu, případně jiní, kteří téměř zlikvidovali pravoslaví na Moravě. A nic tomu nepomůže zaklínání se jakousi zvrácenou představou autokefality olomoucko-brněnské eparchie. Opět si kladu otázku, jak může být takový text doprovázen podpisem vladyky Simeona.

Autor onoho textu by se měl zamyslet nad smyslem tohoto výňatku ze svatého evangelia: Luk 6:41-45: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: ,Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku,‘ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl  vyjmout třísku z oka svého bratra. Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.“

+Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

Na vědomí:

Jeho Blaženstvo Rostislav, metropolita českých zemí a Slovenska
Jeho Vysokopřeosvícenost  Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský
Jeho Vysokopřeosvícenost Juraj, arcibiskup michalovecko-košický

Reakce na list z 9.12.2021

Exit mobile version