Reakce na reportáž „Anonymní vlastníci i provoz pod hlavičkou církve. Pátrání po majetku Rusů spojených s Putinem není snadné“ na ČT 24 dne 1 6. 3. 2022

Reakce-na-reportaz-ze-dne-16

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
PRAŽSKÁ PRAVOSLAVNÁ EPARCHIE

Reakce na reportáž „Anonymní vlastníci i provoz pod hlavičkou církve. Pátrání po majetku Rusů spojených s Putinem není snadné“ na ČT 24 dne 1 6. 3. 2022

Vážení,
dne 16. 3. 2022 byla na programu ČT 24 uvedena reportáž s názvem Anonymní vlastníci i provoz pod hlavičkou církve. Pátrání po majetku Rusů spojených s Putinem není snadné . Z pohledu Pražské pravoslavné eparchie považujeme za nezbytné uvést některé skutečnosti na pravou míru, protože se domníváme, že reportáž tak, jak byla odvysílána, staví pravoslavnou církev do špatného světla.

Moderátor před uvedením reportáže říkal: „…mnoho budov financovaných ruským kapitálem je provozováno pod hlavičkou pravoslavné církve.“ Označení mnoho v tomto kontextu může znamenat téměř cokoli. Evokuje představu, že pravoslavná církev poskytuje svou záštitu (viz. termín pod hlavičkou pravoslavné církve) nějakým nekalým aktivitám. Spojení slov Rusko, Putin, anonymní vlastníci, pravoslavná církev je více než nešťastné. Staví naši místní samostatnou Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku do pozice jakéhosi vazala ruských zájmů, organizace pochybné a podezřelé, což poškozuje pověst naší místní církve v očích společnosti. To nás pochopitelně velmi mrzí.

Co se týče objektu bývalého zámku na adrese Plzeňská 51, Loděnice, tento byl věnován v roce 2012 po kompletní rekonstrukci církevní právnické osobě Pravoslavný monastýr sv. Václava a Ludmily, jejímž zřizovatelem je Pražská pravoslavná eparchie. Nemáme žádnou povědomost o tom, že by prostředky k pořízení a opravě budovy nynějšího monastýru pocházely z podezřelých zdrojů. Kdyby takovéto podezření bývalo existovalo, Pražská pravoslavná eparchie by nebyla tento dar přijala.

Při dotazování na místě jste mluvili s řeholnicemi, které tam žijí, jejich znalost českého jazyka je velmi omezená, protože mimo monastýr prakticky nevycházejí. Ani při nejlepší vůli nemohli vašim reportérům poskytnout relevantní informace.
Objekt kaple sv. Mikuláše na Doubské Hoře u Karlových Varů si Pražská pravoslavná církev pronajímá na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor. Administrativu spojenou s pronájmem vyřizuje Pražská pravoslavná eparchie a matka igumena Nektárie, je velmi zbožná starší osoba která na Doubské Hoře žije, ovšem o právní stránku užívání kaple se nestará.

S přáním všeho dobrého

protopresbyter Jan Beránek
pověřený ředitel Úřadu eparchiální rady

Sídlo úřadu:
ul. Šárecká I 065/36, 160 00 Praha 6 -Dejvice
Tel.: +420 245 009 507

E-mail:

Exit mobile version