Setkání J.V. Michala arcibiskupa pražského a českých zemí s velvyslanci

Setkani-J-V-Michala-arcibiskupa-prazskeho-a-ceskych-zemi-s-velvyslanci (7)

Dne 22. ledna 2019 proběhla recepce v hotelu Icon v Praze 1, při které se J.V. Michal arcibiskup pražský a českých zemí setkal s velvyslanci a zástupci některých zemí. Vladyka pozdravil při příležitosti oslav nového roku: J.E. paní Veru Mavrić, velvyslankyni Srbské republiky; J.E. pana Valery Kurdjukova, velvyslance Běloruské republiky; J.E. pana Vitalie Rusu, velvyslance Moldávie; J.E. pana Efthymiose Efthymiadise, velvyslance Řecké republiky; J.E. pana Yevhena Perebyinise, velvyslance Ukrajiny; J.E. pana Antonie Theocharouse, velvyslance Kyperské republiky, pana Hristo Yovchevski, chargé d´ affaires, a.i. Bulharského velvyslanectví; pana Michala Leděnova, generálního konzula Ruské Federace v Karlových Varech; pana Alexeje Kolmakova, radu velvyslanectví Ruské Federace, pana Dmitry Sorokina, 1. tajemníka Běloruského velvyslanectví; paní Janu Švecovou, vicekonzulku Slovenského velvyslanectví; pana Mr. Nicolae Blîndu, konzula velvyslanectví Rumunska; prot. Nikolaje Liščeňuka, zástupce RPC v Karlových Varech, mitr. prot. Vladimíra Abrosimova, zástupce RPC při velvyslanectví Ruské Federace a ThDr. Petra Jana Vinše, generálního sekretáře Ekumenické rady církví.

Setkani-J-V-Michala-arcibiskupa-prazskeho-a-ceskych-zemi-s-velvyslanci (7)

Vladyka nejprve přivítal jednotlivé zástupce zúčastněných zemí, poděkoval jim za dosavadní spolupráci, a popřál jim, i národům které zastupují, mnoho Božího požehnání, vzájemného porozumění a lásky v roce 2019. Poté s nimi jednal o aktuálních otázkách, i o možnostech další spolupráce. Recepce proběhla v milé a přátelské atmosféře.

Exit mobile version