Slavnostní události v Železném Brodě

Zelezny-Brod (7)

Během čtvrtého srpnového týdne jsme mohli v Železnobrodské kapli svatého Jana Křtitele a Ivana Českého prožít dvě slavnostní události, které přesáhly náš „všední“ bohoslužebný život.

Ve středu 21. 8. jsme uvítali ikonu Matky Boží „Skoroposlušnici – Rychle pomáhající“, která v těchto dnech putuje po českých chrámech. Při modlitbách k Přesvaté Bohorodici s Akafistem jsme prosili tímto starobylým hymnem Matku Boží o ochranu a pomoc v našich životních trápeních a bolestech. Na této večerní Bohoslužbě, která začala po 20-té hodině se sešlo kolem tří desítek věřících. Děkujeme otci Michalu Hryhovi, a věřícím z Jablonecké církevní obce, kteří nám ikonu dopravili z jejich chrámu, kde přebývala celý týden.

Zelezny-Brod (7)

V sobotu 25. 8. jsme si připomínali založení zdejší církevní obce, které proběhlo před osmnácti lety. Při této příležitosti přijal naše pozvání Jeho vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský a českých zemí. Spolu s ním se modlili důstojní otcové Antonij Drda z Rumburku, Roman Hajdamačenko z pražských Olšan, Michal Hryha z Jablonce nad Nisou, a místní duchovní správce Josef Brožek. Při malém vchodu požehnal vladyka Michal otci Josefovi modlitbou k přijetí protopresbyterské hodnosti. Zpěv pod vedením mátušky Naděždy byl veden převážně v českém jazyce. Vladyka přednesl kázání k tématu života našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje, připomněl výročí 1150 let od zesnutí svatého Konstantina Cyrila a jejich význam pro tradici naší církve. Na závěr Bohoslužby vyznamenal místní věřící, sestru Vieru Kuncovou medailí svaté Ludmily, bratra Kosmu Tomáše Kesnera a otce Josefa medailí svatých Cyrila a Metoděje. Otec Josef převzal také ikonu svatých Cyrila a Metoděje jako dar církevní obci. Protože Železný Brod je město se stále živou sklářskou tradicí, a někteří naši věřící se tomuto řemeslu věnují, byla vladykovi předána drobná rytá mísa, práce žáků zdejší Uměleckoprůmyslové střední sklářské školy, která si v příštím roce připomene 100 let od svého založení. Následovalo společné stolování v přilehlé římsko-katolické faře a na zahradě před kaplí. Vladyka se během pohoštění setkal s místním římskokatolickým správcem Janem Juchou. Společně s věřícími setrval v rozhovorech až do odpoledne. Věříme, že toto setkání v horkém dni bylo duchovním povzbuzením pro všechny zúčastněné.

J.B.

Exit mobile version