Usnesení Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku – Prešov – 7. únor 2023

Usneseni-Posvatneho-synodu-unor-2023

Uznesenie č. 7

V súvislosti so sťažnosťou Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa pražského a českých krajín Michala z 12. októbra 2022 na vykonanie mníšskeho postrihu Michaely Pánkovej-Kopcckcj 9. augusta 2022 v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Moste Jeho Preosvietenosťou biskupom šumperským Izaiášom bez vedomia, súhlasu a požehnania eparchiálncho biskupa Pražskej pravoslávnej eparchic, Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku konštatuje , že tento postrih je z dôvodu porušenia základných kánonických noriem neplatný.

Uznesenie č. 8

V súvislosti s odvolaniami sa igumeny Valentíny (občianskym menom Tatiany Hanhur} a archimandritu Mefodija (občianskym menom Yosyp Yevchynets}, zastúpených JUDr. Vierou Škvorovou, Ph. D., Posvätná synoda Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku konštatuje, že spomínanými odvolaniami sa bude v prípade potreby zaoberať až po ukončení vyšetrovania m strany kompetentných štátnych orgánov.

Usnesení č.7

Usnesení č.8

 

Exit mobile version