Srdečné poděkování

Podekovani

Drazí otcové, bratři a sestry!

Srdečně děkuji za Vaše laskavá přání k svátkům Páně a k mým 75. narozeninám. Vaše vzpomínka na mě byla pro mě drahá. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista
(i. Kor. i:3).

S láskou v Kristu
+ Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

Exit mobile version