Úřad eparchiální rady

PRAŽSKÁ PRAVOSLAVNÁ EPARCHIE

 

Předseda eparchiální rady:

Jeho Vysokopřeosvícenost +Michal, arcibiskup pražský a českých zemí

e-mail: ,

Osobní tajemník arcibiskupa: neobsazeno

Tajemník arcibiskupa pro vnitřní záležitosti a ekumenu: Ing. Igor Střelec

tel.: +420 603 555 603, e-mail:

Diákon arcibiskupa: protodiákon Valerij Samolyuk

tel.: +420 776 048 008, e-mail:

 

Úřad eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie

Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6 – Dejvice

tel.: +420 233 324 065, e-mail:

Pověřený vedením úřadu: prot. Bc. Jan Beránek

tel.: +420 233 324 065, +420 603 59 79 83, e-mail:

Tajemník úřadu eparchiální rady: neobsazeno

Ekonomka a pokladní: Nicole Musilová

tel.: +420 222 517 188, +420 739 429 392, e-mail: