Úřad eparchiální rady

PRAŽSKÁ PRAVOSLAVNÁ EPARCHIE

Předseda eparchiální rady:
Jeho Vysokopřeosvícenost +Michal
arcibiskup pražský a českých zemí
(ThLic. Michal Dandár, Ph.D.),
e-mail: arcibiskup.michal@pp-eparchie.cz, arcibiskup.michal@pp-eparchie.cz

Úřad eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie
ul. Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 233 324 065, e-mail: eparchie.praha@pp-eparchie.cz
webové stránky: www.pp-eparchie.cz
Ředitel: mitr. prot. Štefan Lohojda
tel.: +420 607 613 151, +420 233 324 065,
e-mail: stefan.lohoyda@pp-eparchie.cz; lohoyda@seznam.cz

Tajemník úřadu eparchiální rady:
neobsazeno

Ekonomka a pokladní:
Nicole Musilová
tel.: +420 222 517 188, +420 739 429 392
e-mail: nicole.musilova@pp-eparchie.cz

Tajemník arcibiskupa pro vztahy s veřejností:
diákon Mgr. Alexandr Lukanič,
tel.: +420 604 103 514,
e-mail: alexandr.lukanic@pp-eparchie.cz, a.lukanic@seznam.cz

Diákon arcibiskupa:
protodiákon Valerij Samolyuktel.:
+420 776 048 008, e-mail: valdo33@email.cz

Tajemník pro zahraniční vztahy:
neobsazeno

Referent pro bohoslužebné záležitosti:
neobsazeno

Osobní tajemník arcibiskupa:
neobsazeno