Usnesení ER ze dne 29. 7. 2022

Usnesení-ER-ze-dne-29-7-2022

Usnesení ER ze dne 29. 7. 2022

a) Jednat s odborovou organizací PPE tak, aby mohl být snížen počet zaměstnanců PPE nejpozději k 12. 2022. ÚER seznámí na dalším zasedání ER její členy s průběhem jednání. Též předloží ER kompletní seznam zaměstnanců PPE s přesnými mzdovými náklady na ně a jejich statutem (pobyt, občanství, starobní/invalidní důchod, mateřská dovolená atd.) Rozhodnutí o propuštění konkrétních zaměstnanců učiní vladyka se souhlasem ER. Schváleno 7-0-0
b) Toto usnesení je tajné. Schváleno 7-0-0
c) ER pověřuje ÚER revizí všech finančních pohledávek PPE u jiných církevních subjektů a fyzických osob ajejich důsledným vymáháním. Schváleno 7-0-0

O. Polanský odchází ve 14.51 do nemocnice. Přítomno 6 členů ER, kvórum 2/3, tzn. 4 hlasy pro přijetí usnesení.

 

Souhlasím se zněním usnesení ER v tomto znění.

 

Prezenční Listina

Zasedání Eparchiální rady PPE  ze dne 29. 7. 2022

Jeho Vysokopřeosvícenost Michal Arcibiskup pražský a českých zemí Předseda ER PPE

mitr. prot. Milan Horvát

jer. Mgr. Metoděj Kout

prot. Mgr. Eugen Bakoš

archimandrita Dorotej Rapcun

Prot. Mgr. Jan Týmal

ses. Anna Vaněčková

mitr. prot. Mgr. Jan Polanský

ses. PhDr. Věra Lendělová

prot. Bc. Jan Beránek

Hosté: Nicole Musilová, Jakub Jukl

Usnesení ER ze dne 29. 7. 2022

 

Exit mobile version