Vyjádření Pražské pravoslavné eparchie k situaci kolem chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice

Pražskou pravoslavnou eparchii (PPE) fakt, že Pravoslavná církevní obec v Praze 3/II dostala výpověď smlouvy o výpůjčce, velmi překvapil.

Pravoslavná církevní obec v Praze 3 obdržela výpověď krátce poté, kdy jsem se jménem PPE dotázal pana ředitele Červeného na oficiální stanovisko v návaznosti na sérii nepříjemných bulvárních článků o možnosti výpovědi ze strany SPH. Do té doby probíhalo řešení určitých záležitostí na úrovni farnosti a vedení církve nemělo k dispozici souhrnné informace. Spatřujeme tedy nedostatek v nefunkční komunikaci mezi Pražskou pravoslavnou eparchií jako nadřízeným orgánem farnosti a Správnou pražských hřbitovů. Pan ředitel ve svém vyjádření jmenoval řadu problematických oblastí, zejména pak stavebně technický stav budovy a varování památkářů, podle jejichž stanoviska došlo ke zhoršení stavu fresek v chrámu, atp. Odborníci v NPÚ, dle slov pana ředitele Červeného, požadují zavedení přísných režimových opatření. K jednání o těchto bodech a jejich řešení však s vedením církve nikdy nedošlo. Sdělení o výtkách a stížnostech se dozvídáme výhradně z médií.

Pan ředitel Červený tedy v reakci na výše zmíněné konstatoval, že: “budeme (tedy SPH) nuceni smlouvu o výpůjčce ukončit. Další způsob užívání kaple a formu vztahu s Pravoslavnou církevní obcí v Praze 3/II budeme řešit s vlastníkem objektu a naším zřizovatelem (tedy Magistrátem hl. m. Prahy)“. Ve světle tohoto tedy nevnímáme výpověď ze smluvního vztahu jako konečné řešení, ale spíše jako začátek jednání o přesném nastavení způsobu a podmínek užívání kaple Pravoslavnou církví. Pravoslavné bohoslužby a modlitby za padlé a zesnulé se tam konají bez přerušení již od roku 1925 a podle pramenů se bohoslužeb na tomto místě účastnil i novomučedník biskup Gorazd, který byl spolu se svými spolupracovníky zavražděn v souvislosti s ukrýváním československých vojáků v chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Bylo by, alespoň z našeho pohledu a pohledu četného počtu věřících, tragédií, kdyby toto kontinuum mělo skončit. Budeme se tedy snažit najít s Magistrátem cestu, aby mohly být bohoslužby v určeném měřítku zachovány tak, aby nedocházelo k poškození kaple a narušování provozního řádu hřbitova. Věříme, že se dá nalézt shoda a zamezit nedorozuměním a sporům, které nedělají dobré jméno pravoslavnému křesťanství v očích veřejnosti. Pravoslavná eparchie se nebrání vést jednání se SPH a Magistrátem hl. m. Prahy, ba naopak, jsme otevření dialogu a chceme zachovat památku kaple a krypty v co nejlepším stavu po další generace. Jsme též připraveni vytvořit pracovní skupinu za účasti zástupců NPÚ, SPH, PPE a zástupců ambasád, jejichž občané jsou v kryptě pochováni. Věříme v rozumný přístup Magistrátu hl. m. Prahy a chceme ubezpečit věřící, že zatím k absenci bohoslužeb v brzké době nedojde, ale to samozřejmě závisí na přístupu ze strany SPH a Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne 3.11.2021

Protopresbyter Jan Beránek
Pověřený ředitel ÚER-PPE

Exit mobile version