Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v květnu 2018

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-kvetnu-2018 (5)

6. 5. 2018
Na svátek svatého Jiří Vítězného sloužil vladyka Michal sv. liturgii v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnici u Berouna.

9. – 12. 5. 2018
Jeho Vysokopřeosvícenost arcibiskup pražský a českých zemí Michal doprovázel Jeho Blaženost Rastislava arcibiskupa prešovského, metropolitu českých zemí a Slovenska na jeho oficiální cestě do Říma, která se uskutečnila při příležitosti 1155. výročí příchodu sv. bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

9. 5. 2018
Metropolita Rastislav, arcibiskup Michal, arcibiskup Juraj a další členové delegace přijali pozvaní na večeři od Jeho Eminence kardinála Kurta Kocha, předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů.

10. 5. 2018
Metropolita Rastislav spolu s vladykou Michalem a vladykou Jurajem odsloužil sv. liturgii na hrobě sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta za účasti místních pravoslavných věřících. Odpoledne delegace navštívila baziliku sv. Petra, kde představitelé naší církve měli možnost poklonit se ostatkům sv. Řehoře Naziánského a sv. Jana Zlatoústého. Potom vladykové navštívili baziliku Santa Maria Maggiore, kde v roce 868 papež Hadrián II. nechal položit na oltář staroslověnské bohoslužebné knihy. V bazilice členové delegace uctili ostatky několika svatých, částečku sv. Kříže a relikvii Kristových jeslí. V podvečer delegace navštívila baziliku sv. Pavla, kde uctila ostatky tohoto sv. apoštola a také ostatky sv. apoštolů Ondřeje, Bartoloměje a Matouše. Večer se členové delegace zúčastnili slavnostní recepce v prostorách Velvyslanectví SR při Svatém stolci, na kterou je pozval J. E. p. Peter Sopko, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec SR při Svatém stolci.

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-kvetnu-2018 (5)

11. 5. 2018
Naše delegace navštívila Papežskou radu pro jednotu křesťanů, kde je přivítal její předseda kardinál Kurt Koch. Potom se členové delegace přesunuli do Apoštolského paláce ve Vatikánu, kde je přijal římský papež František. Toto setkání bylo výjimečné tím, že šlo o historicky první setkání nejvyššího představitele Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska s nejvyšším představitelem Římskokatolické církve. Po ukončení oficiální části papež František pozval členy delegace na společný oběd. Odpoledne delegace navštívila římské katakomby sv. Sebastiána – hroby křesťanů z prvních staletí křesťanských dějin. Večer se metropolita Rastislav, arcibiskup Michal, arcibiskup Jiří a další členové delegace zúčastnili večeře, na které přijali také pozvání mimořádný a zplnomocněný velvyslanec SR při Svatém stolci p. Peter Sopko a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR při Svatém stolci, republice San Marino a suverénním řádu Maltézských rytířů p. Václav Kolaja.

 

13. 5. 2018
Arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v katedrále sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2.

17. 5. 2018
Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi v Praze 2.

22. 5. 2018
Jeho Vysokopřeosvícenost Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích v Praze 6.

23. 5. 2018
Arcibiskup pražský a českých zemí Michal přijal ve své rezidenci v Šárecké ulici velvyslance Ukrajiny Jeho Excelenci pana Jevhena Perebyjnisa. Představitelé Pražské pravoslavné eparchie a velvyslanectví Ukrajiny se domluvili o tom, že budou společně poskytovat občanům Ukrajiny žijícím a pracujícím v ČR veškerou právní, sociální, duchovní a psychologickou podporu.

24. 5. 2018
V den svátku sv. apoštolům rovných učitelů Slovanů Cyrila a Metoděje vladyka Michal po sv. liturgii a molebnu v pražském katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje vyznamenal pamětní medailí sv. Cyrila a Metoděje velvyslance Bulharské republiky Jeho Excelenci pana Latchezara Petkova. Svátek sv. bratří Cyrila a Metoděje je statním svátkem Bulharské republiky.

Exit mobile version