Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v lednu 2018

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-lednu-2018 (7)

01. 01. 2018
Večer prvního dne roku 2018 se arcibiskup Michal zúčastnil novoroční ekumenické bohoslužby v kostele sv. Anežky České na Spořilově v Praze 4.

04. 01. 2018
Vladyka Michal navštívil PCO Mukařov, kde momentálně probíhá závěrečná etapa stavby chrámu, financované Pražskou pravoslavnou eparchií.

06. 01. 2018
V předvečer svátku Narození Páně vladyka Michal sloužil velké povečeří s jitřní v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi v Praze 2.

07. 01. 2018
Na svátek Narození Páně arcibiskup Michal sloužil archijerejskou sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi v Praze 2. V odpoledních hodinách vladyka navštívil Ruské středisko vědy a kultury v Praze 6, kde se konala vánoční besídka Cyrilometodějské nedělní školy.

08. 01. 2018
Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze 3.

09. 01. 2018
V den svých 71. narozenin arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil archijerejskou sv. liturgii v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnici. Spolu s vladykou sloužil také biskup šumperský Izaiáš a početné duchovenstvo. Na konci liturgie vladyka Izaiáš, igumena Valentina, kněží, zaměstnanci PPE a věřící srdečně blahopřáli našemu vladykovi.

14. 01. 2018
Arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. apoštola Bartoloměje v Mochově.

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-lednu-2018 (7)

17. 01. 2018
Večer tohoto dne arcibiskup pražský a českých zemí Michal pořádal slavnostní recepci na oslavu zahájení nového roku pro pozvané velvyslance v církevní budově V Jámě v Praze 1.

18. 01. 2018
V předvečer svátku Zjevení Páně vladyka Michal sloužil velké povečeří s jitřní v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi v Praze 2.

19. 01. 2018
V den svátku Zjevení Páně arcibiskup Michal sloužil archijerejskou sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi v Praze 2. Po liturgii následovalo procesí na Výtoň k řece Vltavě, kde proběhlo již tradiční svěcení vody. Někteří odvážlivci se vykoupali v studených vodách řeky.

20. 01. 2018
Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Praze 2 pro gruzínskou diasporu.

21. 01. 2018
Arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích v Praze 6. Během liturgie vladyka Michal vysvětil hypodiákona Jana Tolokonnikova na diákona.

22. 01. 2018
Arcibiskup pražský a českých zemí Michal se zúčastnil ekumenické slavnosti v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Akce organizovaná Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR probíhala v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích.

28. 01. 2018
Arcibiskup Michal se zúčastnil slavnostní bohoslužby v Prešově u příležitosti 40. narozenin Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska, Rostislava. Sv. liturgii s metropolitou Rostislavem a arcibiskupem Michalem sloužil Jeho Přeosvícenost biskup bronnický Paramon, vikář patriarchy moskevského a celého Ruska Kirilla. Bohoslužby se také zúčastnili představený zastupitelství Ruské pravoslavné církve v Karlových Varech prot. Nikolaj Liščeňuk, tajemník zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě jeromonach Alexander (Haluška), archimandrita Simeon, doprovázející vladyku Paramona, a duchovní města Prešova.

30. 01. 2018
Arcibiskup Michal uvítal v Praze Jeho Přeosvícenost biskupa bronnického Paramona, vikáře patriarchy moskevského a celého Ruska Kirilla. Na počest vzácného hosta vladyka pořádal slavnostní večeři.

31. 01. 2018
Jeho Přeosvícenost biskup bronnický Paramon s doprovodem na pozvání arcibiskupa pražského a českých zemí Michala navštívil monastýr sv. Václava a Ludmily v Loděnici. Zde vladyka Michal vyznamenal biskupa Paramona a archimandritu Simeona, jenž biskupa doprovázel, pamětními medailemi sv. mučedníka Gorazda.

Exit mobile version