Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v listopadu 2017

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-listopadu-2017 (11)

Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v listopadu 2017

3. 11. 2017
Na základě požehnání a pod vedením vladyky Michala byla svolána arciděkanská porada (porada okružních protopresbyterů). Na této poradě byly řešeny aktuální otázky života jednotlivých farností a byly vydány úkoly na nadcházející období.

5. 11. 2017
Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích. Po bohoslužbě vladyka vyznamenal pamětní medailí sv. mučedníka Gorazda duchovního chrámu o. PlamenaTodorova.

8. 11. 2017
Arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v monastýru Proměnění Páně v Těšově spolu s emeritním metropolitou Kryštofem v den svátku sv. velkomučedníka Dimitrije Soluňského. Vladyka Michal vyznamenal představeného monastýru otce Doroteje (Rapcuna) pamětní medailí sv. mučedníka Gorazda a igumenským žezlem z Chilandarského monastýru (Athos).

11. 11. 2017
Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v PCO Jablonec nad Nisou, kde znovu vysvětil chrám po generální rekonstrukci. Duchovnímu správci otci Michalu Hryhovi arcibiskup udělil hodnost protojereje. Vladyka z celého srdce poděkoval věřícím této obce za mnoholetou neúnavnou práci pro dobro církve a vyznamenal farnost pamětní medailí sv. biskupa Gorazda.

12. 11. 2017
Arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského zahradě v Praze. Duchovní správce chrámu obdržel od vladyky pamětní medaili sv. mučedníka Gorazda.

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-listopadu-2017 (11)

14. 11. 2017
Arcibiskup pražský a českých zemí Michal se zúčastnil zasedání posvátného synodu naší církve v Bratislavě. Synod projednával aktuální církevní otázky.

18. 11. 2017
Vladyka Michal sloužil sv. liturgii ve své bývalé, jím založené farnosti Schweinfurt v Německu, u příležitosti 10. výročí jejího založení.

19.–26. 11. 2017
Arcibiskup Michal během své dovolené v Německu sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Prokopa Ustjužského v Bischofsheimu.

28. 11. 2017
Na pozvání velvyslankyně Rumunska Její Excelence Carmen Burlacu se vladyka Michal zúčastnil slavnostní recepce u příležitosti státního svátku Rumunska.

Exit mobile version