Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v prosinci 2017

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-prosinci-2017 (2)

1.–7. 12. 2017
Arcibiskup Michal doprovázel metropolitu Rostislava do Moskvy na pozvání patriarchy moskevského a celé Rusi Kirilla. Zde se vladyka účastnil oslav věnovaných 100. výročí konání Posvátného sněmu Ruské pravoslavné církve v letech 1917–1918 a zvolení patriarchou sv. Tichona. 3. prosince vladyka spolu s metropolitou Rostislavem sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Mikuláše na zastupitelství naší pravoslavné církve v Moskvě. 4. prosince arcibiskup spolu s patriarchou Kirillem, metropolitou Rostislavem a dalšími hierarchy sloužil slavnostní liturgii v moskevském chrámu Krista Spasitele. Součástí programu oslav bylo také zasedání za účasti hlav všech pravoslavných církví a dvě slavnostní recepce pořádané patriarchou moskevským a celé Rusi Kirillem a prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem.

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-prosinci-2017 (2)

10. 12. 2017
Sloužil arcibiskup Michal archijerejskou sv. liturgii v chrámu sv. Klementa v Staré Boleslavi.

14. 12. 2017
Se v Praze uskutečnilo společné zasedaní eparchiálních rad pražské a olomoucko-brněnské eparchie. Jednalo se o pronájmu budovy v ul. V Jámě.

15.–20. 12. 2017
Vladyka Michal podnikl služební cestu do Moskvy věnovanou chrámovému svátku našeho církevního zastupitelství. 16. prosince arcibiskup sloužil vsenoční bdění v chrámu sv. Mikuláše v Kotelnikách. 17. prosince vladyka Michal sloužil sv. liturgii na srbském církevním zastupitelství v chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla spolu s biskupem moravičským Antonijem. 18. prosince Jeho Přeosvícenost biskup Antonij na pozvání našeho vladyky sloužil spolu s ním vsenoční bdění na našem zastupitelství v chrámu sv. Mikuláše. V den chrámového svátku 19. prosince se konala slavnostní archijerejská liturgie, kterou sloužil arcibiskup Michal.

20. 12. 2017
Vladyka Michal s doprovodem přivítal na letišti Jeho Vysokopřeosvícenost Agapita, metropolitu mogilev-podolského a šargorodského z ukrajinské pravoslavné církve.

21. 12. 2017
Arcibiskup pražský a českých zemí Michal spolu s metropolitou mogilev-podolským a šargorodským Agapitem sloužil vsenoční bdění v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnici.

22. 12. 2017
Na svátek ikony přesvaté Bohorodice Neočekávaná radost arcibiskup Michal sloužil archijerejskou Svatou liturgii v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnici. Spolu s vladykou sloužili Jeho Vysokopřeosvícenost Agapit, metropolita mogilev-podolský a šargorodský, a Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský.

24. 12. 2017
Arcibiskup Michal a metropolita mogilev-podolský a šargorodský Agapit sloužili archijerejskou sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice v ul. Na Slupi v Praze 2.

25. 12. 2017
Arcibiskup pražský a českých zemí Michal a metropolita mogilev-podolský a šargorodský Agapit sloužili sv. liturgii v katedrále sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2. Spolu s nimi se modlil a přijímal svátosti arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon. Hierarchové, kněží a věřící srdečně poblahopřáli vladykovi Simeonovi k 59. výročí jeho kněžského svěcení. Po svaté liturgii se v katedrále konala vánoční besídka, organizována žáky Pravoslavné cyrilometodějské školy.

26. 12. 2017
Arcibiskup Michal sloužil archijerejskou sv. liturgii pro rumunskou komunitu v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského zahradě v Praze 5.

30. 12. 2017
V den zesnutí metropolity Doroteje, se vladyka Michal modlil v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze 3 během sv. liturgie, kterou sloužil biskup šumperský Izaiáš. Po liturgii se konala panychida, po níž vladykové a kněží odsloužili litii na hrobě zesnulého metropolity Doroteje.

31. 12. 2017
V poslední den roku, vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích v Praze 6.

Exit mobile version