Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v srpnu 2017

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-srpnu-2017 (14)

1. 8. 2017

Arcibiskup Michal svolal a předsedal poradě okružních protopresbyterů v sídle PPE v Šárecké ulici, Praha 6.

2. 8. 2017

Arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii u příležitosti chrámového svátku sv. proroka Eliáše v PCO Kladno 4.

 

4. 8. 2017

Arcibiskup pražský a českých zemí Michal se účastnil setkání biskupů Pravoslavné církve v českých zemích.

5. 8. 2017

Sloužil arcibiskup Michal sv. liturgii v PCO Frýdlant u příležitosti chrámového svátku sv. Marie Magdaleny, jež připadl na předchozí den 4. 8. Poté vladyka převzal farní budovu po rekonstrukci financované PPE.

 

6. 8. 2017

Arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice v Praze 2.

 

8. 8. 2017

Na pozvání arcibiskupa mukačevského a užhorodského Feodora navštívil arcibiskup Michal s doprovodem ženský monastýr sv. Nikolaje v Mukačevu. U příležitosti svátku ctihodného Mojseje Uhrina vladyka sloužil sv. liturgii a uctil svaté ostatky tohoto světce.

Z-programu-bohosluzeb-a-dalsich-aktivit-arcibiskupa-Michala-v-srpnu-2017 (14)

9. 8. 2017

Na svátek sv. mučedníka Panteleimona arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v mužském monastýru Záštity přesv. Bohorodice v Rakošině.

10. 8. 2017

Arcibiskup Michal navštívil místo zjevení divotvorné ikony přesvaté Bohorodice u vesnice Nankovo. Zjevení nankovské ikony se tady uskutečnilo na konci 17. století. Téhož dne byl vladyka Michal uvítán v mužském monastýru sv. Nikolaje v Iza-Karpovtlaš, založeném svatým Alexijem Karpatoruským, kde se poklonil svatým ostatkům tohoto světce.

11. 8. 2017

Arcibiskup Michal navštívil uhljanský ženský monastýr Zesnutí přesv. Bohorodice, kde uctil ostatky svatého Iova Uholského.

13. 8. 2017

Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích a také znovu vysvětil tento chrám po generální opravě.

15. 8. 2017

Na chrámový svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice podle nového stylu sloužil vladyka Michal sv. liturgii v ženském monastýru ve Vilémově.

19. 8. 2017

Arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii u příležitosti chrámového svátku Proměnění Páně v PCO Liberec. Odpoledne vladyka navštívil PCO Jablonec nad Nisou a prohlédl chrám, který se momentálně opravuje za finanční podpory PPE.

20. 8. 2017

Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Praze 2.

22. 8. 2017

Arcibiskup Michal navštívil letní tábor Blagovest naší nedělní školy ve středisku AgiaTriada, Gomati, Řecko.

23. 8. 2017

Vladyka Michal navštívil monastýr Vatoped na Svaté hoře Athos.

24. 8. 2017

Protos Svaté hory Athos otec Gervasios přijal arcibiskupa Michala ve svém sídle v Karyés. Poté vladyka Michal navštívil skyt Pateritsa monastýru Chilandar. Téhož dne byl vladyka uvítán v ruském monastýru sv. Panteleimona.

25. 8. 2017

Vladyka Michal navštívil skyt – pevnost v Chilandarském monastýru.

26. 8. 2017

Se arcibiskup Michal setkal s otcem Metodějem, igumenem srbského monastýru Chilandar na Athosu.

27. 8. 2017

Se arcibiskup Michal modlil a přijímal Svaté Tajiny v katedrále sv. Dimitrije v Soluni (Thessaloniki). V předvečer svátku Zesnutí přesvaté Bohorodice se vladyka Michal modlil v rusko-gruzínském chrámu v Soluni.

Exit mobile version