Schematismus pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

SCHEMATISMUS PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
(ke dni 10. 12. 2019)

Hlava církve: Jeho Blaženost +Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska (statutární zástupce Pravoslavné církve na Slovensku a předseda Metropolitní rady)

Působení církve se vztahuje jednotně na celé území České republiky a Slovenské republiky. Administrativně se člení na dvě rovnocenné územní části, kterých výkonnými orgány jsou příslušné metropolitní rady.

POSVÁTNÝ SYNOD

Jeho Blaženost Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska
Bayerova 8, 080 01 Prešov, Slovensko, tel.: +421 517 724 736,
e-mail: arcibiskup@ppepoer.sk, webové stránky: www.orthodox.sk

Jeho Vysokopřeosvícenost Michal
arcibiskup pražský a českých zemí
Šárecká 36, 160 00 Praha 6, tel.: +420 245 009 507,
e-mail: arcibiskup.michal@pp-eparchie.cz, arcibiskup.michal@pp-eparchie.cz, webové stránky: pp-eparchie.cz

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 222 475,
e-mail: arcibiskup.simeon@seznam.cz, webové stránky: www.ob-eparchie.cz

Jeho Vysokopřeosvícenost Jiří
arcibiskup michalovsko-košický
Duklianska 16, 071 01 Michalovce, Slovensko, tel.: +421 566 424 156,
e-mail: arcibiskup_juraj@orthodox.sk, webové stránky: www.mkpe.sk

Jeho Přeosvícenost Izaiáš
biskup šumperský, vikární biskup olomoucko-brněnské eparchie
Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc, tel.: +420 608 415 567,
e-mail: biskup.izaias@seznam.cz, webové stránky: www.ob-eparchie.cz

 

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH

Statutární zástupce Pravoslavné církve v České republice a předseda Metropolitní rady: Jeho Vysokopřeosvícenost +Michal
(ThLic. Michal Dandár, Ph.D.), arcibiskup pražský a českých zemí
Sídlo: ul. Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6 – Dejvice

 

CÍRKEVNÍ OBCE PRAŽSKÉ PRAVOSLAVNÉ EPARCHIE

PRAŽSKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan):
mitr. prot. Ing. Mgr. Roman Hajdamačenko
tel.: +420 773 477 694, e-mail: hayrom@post.cz

1. Pravoslavná církevní obec
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje a kaple sv. Gorazda
ul. Resslova 307/9a, 120 00 Praha 2
(Duchovní správa a Nedělní škola)
tel.: +420 224 920 686, webové stránky: www.katedrala.info
Duchovní správce: prot. doc. ThDr. Václav Ježek, Ph.D. et Ph.D.
tel.: +420 702 148 137, e-mail: vaclavjezek111@gmail.com
Pomocný duchovní: prot. Mgr. Milan Bilý
tel.: +420 608 214 913, e-mail: milan.bily@pp-eparchie.cz
knazmilan@gmail.com
Pomocný duchovní: jerej Vasilij Čerepko
tel.: +420 608 029 335, e-mail: dvasilij1@gmail.com
Diákon: Mgr. Alexandr Lukanič
tel.: +420 604 103 514, e-mail: alexandr.lukanic@pp-eparchie.cz

2. Pravoslavná církevní obec
Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice
Olšanské hřbitovy v Praze 3 – Žižkov
Duchovní správa a Nedělní škola
Hollarovo nám. 11, 130 00 Praha 3
e-mail: olsanyhram@seznam.cz, webové stránky: www.pravoslavie.cz
Duchovní správce: mitr. prot. Ing. Mgr. Roman Hajdamačenko
ul. Jaselská 1136/15, 266 01 Beroun
tel.: +420 773 477 694, e-mail: hayrom@post.cz
Pomocný duchovní: prot. Srdjan Jablanović
tel.: +420 608 913 773, e-mail: otac.srdjan@volny.cz
Nedělní škola: sestra Marie Kaliničenko, tel.: 777 187 318
Knihovna: žalmista Oleg Zacharčuk, tel.: 775 508 523

3. Pravoslavná církevní obec
Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice
Na Slupi 4a, 120 00 Praha 2
webové sránky: www.pravoslavie-albertov.cz
Duchovní správce: +Michal, arcibiskup pražský a českých zemí
tel.: +420 224 313 137, e-mail: arcibiskup.michal@pp-eparchie.cz
Pomocný duchovní: mitr. prot. Mgr. Štefan Lohojda
tel.: +420 607 613 151, e-mail: lohoyda@seznam.cz
Pomocný duchovní: prot. Ivan Andrus
tel.: +420 777 019 235, e-mail: ivanandrus41@gmail.com
Diákon: protodiákon Dr. Lubomír Bajcura

4. Pravoslavná církevní obec
Chrám sv. Mikuláše
ul. Roosveltova 597/29, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
webové stránky: www.pravoslavnik.cz
Duchovní správce: mitr. prot. Pavlo Celič
ul. Generála Janouška 888/38, 198 00 Praha 9
tel.: +420 608 367 589, e-mail: pavel.celic@gmail.com
Pomocný duchovní: jerej Jan Tolokonnikov
tel.: +420 777 947 776, e-mail: tolokjan@gmail.com

5. Pravoslavná církevní obec
Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice
Olšanské hřbitovy v Praze 3 – Žižkov (dočasně)
Duchovní správce: prot. Srdjan Jablanović
ul. Třinecká 769, 199 00 Praha 9 – Letňany
tel.: +420 608 913 773, e-mail: otac.srdjan@volny.cz

6. Pravoslavná církevní obec
Chrám sv. Michala
Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
Duchovní správce: prot. Mgr. Andrei Ioan Danciu
ul. Amforová 1933/23, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: +420 777 329 275, e-mail: aidanciu@yahoo.com

7. Pravoslavná církevní obec
Chrám sv. Mikuláše
ul. Roosveltova 597/29, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (dočasně)
Duchovní správce: neobsazeno

8. Pravoslavná církevní obec
Chrám sv. Kateřiny Alexandrijské
ul. Viničná 468/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město
e-mail: pco8@svkaterina.info, webové stránky: www.svkaterina.info
Duchovní správce: mitr. prot. Milan Horvát
tel.: +420 607 813 055, e-mail: o.milan.horvat@email.cz, o.milan@svkaterina.info
Pomocný duchovní: mitr. prot. Mgr. Ján Novák
tel.: +420 720 365 663, e-mail: hnovakova@atlas.cz
Filiální církevní obec: Chrám sv. Jana a Pavla
(zaniklá obec Krteň – u hřbitova), K Řeporyjím, 155 00 Praha 13 – Třebonice
Duchovní správce: prot. Jurij Sonin
tel.: +420 602 515 881, e-mail: yrijsonin@gmail.com

9. Pravoslavná církevní obec
Chrám Narození přesvaté Bohorodice
ul. V lázních, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle
Duchovní správce: jerej Kyril (Karen) Sarkissian
ul. Vítězná 1558, 274 01 Slaný
tel.: +420 739 181 728, e-mail: karen.sarkissian@gmail.com

10. Pravoslavná církevní obec
Chrám sv. Kateřiny Alexandrijské
ul. Viničná 468/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město (dočasně)
Duchovní správce: mitr. prot. Joseph Gachava
ul. Perunova 1327/12, 130 00 Praha 3, tel.: +420 730 500 199


STŘEDOČESKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan): mitr. prot. Mgr. Evžen Červinský
tel.: +420 608 751 001, e-mail: pravoslavi@seznam.cz

Beroun
Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice
ul. Plzeňská 77/31, 266 01 Beroun
Duchovní správce: prot. Fedir Hrynyuk
ul. Na Ovčáckém 417, 267 16 Vysoký Újezd
tel.: +420 602 376 475, e-mail: f.hrynyuk@email.cz
Duchovní: +Jáchym, arcibiskup berounský
tel.: +420 777 260 556
Kaple sv. Kosmy a Damiána (v Rehabilitační nemocnici v Berouně)
ul. prof. Veselého 493, 266 01 Beroun
Administruje: mitr. prot. Ing. Mgr. Roman Haydamačenko
tel.: +420 773 477 693, e-mail: hayrom@post.cz

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Chrám sv. Klimenta
nám. sv. Václava (v areálu kostela sv. Václava)
Duchovní správa a Nedělní škola
nám. sv. Václava 108/9, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
e-mail: staraboleslav@pravoslavni.cz
webové stránky: www.pravoslavni.cz
Duchovní správce: prot. Mgr. Konstantin Moravenov
tel.: +420 722 015 023, e-mail: o.konstantin@pravoslavni.cz
Středisko volného času Fialka
nám. sv. Václava 108/9, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
e-mail: svc@pravoslavni.cz, webové stránky: www.pravoslavni.cz/svc
Ředitel: prot. Mgr. Konstantin Moravenov
tel.: +420 720 070 796
Filiální církevní obec: Chrám sv. Kateřiny Alexandrijské
Poštovní 145/13, Milovice

Kladno
Chrám proroka Eliáše
ul. Bukovská 150, 272 01 Kladno
Duchovní správce: mitr. prot. Ing. Mgr. Roman Haydamachenko
tel.: +420 773 477 693, e-mail: hayrom@post.cz
Pomocný duchovní: mitr. prot. MUDr. Mgr. Vladislav Dolgušin
tel.: +420 603 253 757
Filiální církevní obec: Chrám sv. Václava
ul. Lázeňská, 274 01 Slaný – Ovčáry

Kolín
Chrám sv. Jana Křtitele
ul. U Křižovatky, Kolín
Duchovní správce: prot. Mgr. Zoran Drenovac
ul. Rembrandtova 2188/10, 100 00 Praha 10,
tel.: +420 607 824 807, e-mail: ZoranDrenovac@seznam.cz
Filiální církevní obec: Kaple sv. Jiřího Vítězného
Městský hřbitov Poděbrady – Kluk
Duchovní správce: prot. Kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D.
tel.: +420 602 157 255, e-mail: kaplan.svancara@gmail.com

Kralupy nad Vltavou
Chrám Záštity přesvaté Bohorodice
ul. U Hřbitova (hřbitovní kaple), 278 01 Kralupy nad Vltavou
Duchovní správce: prot. Mgr. Martin Beneš
252 65 Holubice č.p. 71
tel.: +420 721 218 621, e-mail: amrjbnas@gmail.com

Mělník
Kaple sv. Ludmily a Duchovní centrum sv. Mikuláše Kabasily
ul. Českolipská 1112, 276 01 Mělník
webové stránky: www.pravoslavi-melnik.com
Duchovní správce: jerej doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
tel.: +420 606 694 688, e-mail: milko@volny.cz

Mladá Boleslav – Debř
Chrám sv. Barbory
ul. Josefodolská 389, 293 01 Mladá Boleslav – Debř
webové stránky: www.pravoslavnamladaboleslav.cz
Duchovní správce: igumen Mgr. Stefan Kwoka
ul. Josefodolská 142, 293 01 Mladá Boleslav – Debř
tel.: +420 778 028 826, e-mail: igum.stefan@seznam.cz

Mochov
Chrám sv. apoštola Bartoloměje
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Mykola Ončulenko
Farní úřad: Husovo nám. 42, 250 87 Mochov
tel.: +420 776 596 623, +420 777 544 455, e-mail: onculenkomykola@seznam.cz

Mukařov
Chrám Všech svatých Země české
ul. Do Vrchu, 251 62 Mukařov-Srby
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Evžen Červinský
ul. Mariánská 313, 251 01 Babice
tel.: +420 608 751 001, e-mail: pravoslavi@seznam.cz

Příbram
Chrám sv. Prokopa Sázavského
ul. Prokopská, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
Duchovní správce: prot. Mgr. Vitalij Pipaš
tel.: +420 777 927 076, e-mail: vivat7@seznam.cz

Rakovník
Chrám sv. Jiljí
ul. Sv. Jiljí 68/II, 269 01 Rakovník
Duchovní správce: prot. PhDr., Mgr. Miloslav Zdeněk Veselý
Hořesedly 47, 270 04 Hořesedly
tel.: +420 776 776 328, e-mail: pravoslavi.rakovnik@seznam.cz
Filiální církevní obec:
Chrám sv. Vavřince, 270 04 Hořesedly

Trnová
Chrám Svatého Ducha
Trnová, okres Praha-západ
Duchovní správce: prot. Ivan Legeza
tel.: +420 776 504 683, e-mail: legezai0477@gmail.com
Filiální církevní obec:
Chrám sv. Havla a Karpatských Svatých
K Havlínu, 156 00 Praha 5 – Zbraslav (na hřbitově)
Duchovní správce: prot. Dmytro Kryvanych
tel.: +420 725 965 592, e-mail: d.kryvanych@workintense.cz


KARLOVARSKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan): mitr. prot. Mgr. Josef Hauzar
tel.: +420 721 164 710, e-mail: neptun48@seznam.cz


Chrám sv. Cyrila a Metoděje
Mokřiny 18, 352 01 Aš
Duchovní správce: jerej Roman Mastík
tel.: +420 607 225 050, e-mail: roman.mastik@volny.cz
Filiální církevní obec: Chrám sv. Ludmily, Nové Hamry

Františkovy Lázně
Chrám sv. Olgy
ul. Kollárova 8/15, 351 01 Františkovy Lázně
e-mail: svata.olga@seznam.cz
web. stránky: www.pravoslavi-frlazne.cz
facebookové stránky: www.facebook.com/chram.sv.Olgy
Duchovní správce: jerej Mgr. et Mgr. Metoděj Vít Kout
Duchovní správa: ul. Zahradní 6, 351 01 Františkovy Lázně
tel.: +420 773 660 205, e-mail: otec.metodej@gmail.com

Mariánské Lázně
Chrám sv. Vladimíra
ul. Ruská 347/9, 351 01 Mariánské Lázně
webové stránky: kostelml.cz
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Josef Hauzar
tel.: +420 354 625 010, +420 721 164 710, e-mail: neptun48@seznam.cz
Filiální církevní obec: Kaple Narození přesvaté Bohorodice, Mokřina

Sokolov
Chrám Nejsvětější Trojice
ul. Komenského 113, 356 01 Sokolov
webové stránky: www.pravoslavi.info
Duchovní správce: prot. Igor Efremushkin
tel.: +420 775 412 831, e-mail: igor.efremushkin@gmail.com


PLZEŇSKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan): mitr. prot. Mgr. Jan Polanský
tel.: +420 777 839 776, e-mail: protojan@seznam.cz

Halže
Chrám narození sv. Jana Křtitele
Duchovní správce: prot. Mgr. Eugen Bakoš
ul. Bělojarská 1465, 347 01 Tachov
tel.: +420 774 661 920, e-mail: eu.bakos.gen@email.cz

Horšovský Týn
Kaple sv. Mikuláše
ul. Pivovarská 31, 346 01 Horšovský Týn
webové stránky: www.pravoslavi-horsovskytyn.cz
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Vladimír Martinec
tel.: +420 723 073 376, e-mail: htyn.orthodox@gmail.com
Filiální církevní obce: Chrám U Svatých (v areálu kostela Zvěstování Páně)
ul. Chrastavická – Husova třída, 344 01 Domažlice
Kaple sv. Petra a Pavla, Polžice, 346 01 Srby

Klatovy
Chrám sv. Mikuláše
Klatovy-Luby (na hřbitově) a Bohoslužebná místnost v Domově pro seniory
Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy 3
Duchovní správce: prot. Mgr. Oleg Machněv
tel.: +420 377 421 252, +420 774 977 077, e-mail: olegm@post.cz

Lesná
Chrám sv. Mikuláše u zámku Lesná
Duchovní správce: jerej Mgr. Vladyslav Keretsman
347 01 Lesná č. 58,tel.: +420 773 696 410, e-mail: keretsman91@gmail.com

Milíře
Chrám sv. Petra a Pavla
Duchovní správce: prot. Mgr. Eugen Bakoš
ul. Bělojarská 1465, 347 01 Tachov
tel.: +420 774 661 920, e-mail: eu.bakos.gen@email.cz
Filiální církevní obce: kaple Zesnutí přesvaté Bohorodice – Branka
kaple Narození přesvaté Bohorodice – Obora

Plzeň
Chrám sv. Anny
ul. Bezručova, Plzeň
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Jan Polanský
ul. Koterovská 22, 326 00 Plzeň
tel.: +420 777 839 776, e-mail: protojan@seznam.cz

Rokycany
Chrám Svaté Trojice
Park u Plzeňské brány (křižovatka ulic Plzeňská a Jiráskova)
337 01 Rokycany
Duchovní správce: prot. David Dudáš
ul. K Huti 59, 337 01 Rokycany – Borek
tel.: +420 777 223 812, e-mail: ortodox.rokycany@seznam.cz

Tachov
Chrám sv. Marie Magdaleny
tř. Míru 1, 347 01 Tachov
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Štefan Lohojda
tř. Míru 448, 347 01 Tachov
tel.: +420 607 613 151, e-mail: lohoyda@seznam.cz
Pomocný duchovní: prot. Vasyl Danysh
tel.: +420 775 530 660, e-mail: vasyl.danysh@seznam.cz


ÚSTECKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan): mitr. prot. Mgr. Miroslav Vachata
ul. Komenského 587, 417 42 Krupka
tel.: +420 775 207 227, e-mail: vachatam@seznam.cz

Bílina
(připravují se bohoslužebné prostory)
Duchovní správce: jerej Mykola Popovych
Za Chlumem 756, 418 01 Bílina

Chomutov
Chrám Svatého Ducha
ul. Hálkova 220/16, 430 01 Chomutov
Duchovní správce: jerej Vasyl Iovbak
ul. Dukelská 1112/24, 430 01 Chomutov
tel.: +420 774 227 911, e-mail: iovbakv@seznam.cz

Kadaň
Chrám Narození přesvaté Bohorodice
ul. Sokolovská, 432 01 Kadaň
Duchovní správce: jerej Vasyl Iovbak
ul. Dukelská 1112/24, 430 01 Chomutov
tel.: +420 774 227 911, e-mail: iovbakv@seznam.cz

Krupka
Chrám sv. Václava
ul. Husitská 225, 417 41 Krupka
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Miroslav Vachata
ul. Komenského 587, 417 42 Krupka
tel.: +420 775 207 227, e-mail: vachatam@seznam.cz
Diákon: Martin Tomeš
tel.: +420 724 059 842

Litoměřice
Chrám sv. Václava
Václavské náměstí 2216/1, 412 01 Litoměřice
webové stránky: pravoslavi-litomerice.cz
Duchovní správce: jerej Ivan Hadrava
tel.: +420 608 730 767, e-mail: ivanhadrava@seznam.cz
Protodiákon: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
tel.: +420 608 180 831, e-mail: hanus.nykl@seznam.cz
Diákoni: Radek Lhota
tel.: +420 731 423 859, e-mail: lhotar@volny.cz
Mgr. Vladimír J. Dvořák
tel.: +420 603 892 899, e-mail: vjd@egsc.cz

Most
Chrám Narození přesvaté Bohorodice
ul. Jana Žižky 1116, 434 01 Most
administrováno z Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie

Podbořany
Chrám Všech svatých země české
ul. Nerudova 48, 441 01 Podbořany
Duchovní správce: prot. Vladislav Čejka
ul. Družstevní 2433, 438 01 Žatec
tel.: +420 728 782 166, e-mail: vlada.cejka@seznam.cz

Roudnice nad Labem
Městská kaple sv. Josefa Snoubence
ul. Riegrova – křižovatka s ul. Nerudova, 413 01 Roudnice nad Labem
Duchovní správce: prot. Mgr. Miroslav Šantin
ul. Pod Kostelíčkem 114, 277 21 Liběchov
tel.: +420 774 026 545, e-mail: mjsantin@seznam.cz

Teplice
Chrám Povýšení svatého Kříže
Zámecké nám. 517 14, 415 01 Teplice
Poutní místo: chrámová kaple sv. Clary z Dalmácie
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Miroslav Vachata
ul. Komenského 587, 417 42 Krupka
tel.: +420 775 207 227, e-mail: vachatam@seznam.cz
Diákon: Martin Tomeš, tel.: +420 724 059 842

Ústí nad Labem
Chrám sv. Novomučedníků a vyznavačů ruské země a sv. Mikuláše
Pod Vodojemem, 400 01 Ústí nad Labem – Všebořice
webové stránky: www.pravoslavni-ul.cz
Duchovní správce: prot. Mgr. Pavel Hempel
tel.: +420 608 201 356, e-mail: pavel.hempel@centrum.cz
Diákon: Ing. Vitalij Pišl
tel.: +420 608 506 194
e-mail: vitalij.pisl@karneval.cz

Žatec
Chrám sv. Jakuba
ul. Tyršova, 438 01 Žatec
Duchovní správce: prot. Vladislav Čejka
ul. Družstevní 2433, 438 01 Žatec
tel.: +420 728 782 166, e-mail: vlada.cejka@seznam.cz


LIBERECKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan): mitr. prot. Mgr. Antonij Drda
Strážný vrch 88, 408 01 Rumburk
tel.: +420 603 963 371, e-mail: popanton@email.cz
webové stránky: www.pravoslavirumburk.cz

Frýdlant v Čechách
Chrám sv. Marie Magdaleny
ul. Žitavská, 464 01 Frýdlant v Čechách
Duchovní správce: mitr. prot. doc. Bc. Oleksandr Zhuravlov
nám. T. G. Masaryka 104, 464 01 Frýdlant v Čechách
tel.: +420 608 607 391, e-mail: annazhuravlova@seznam.cz
Kaple Narození Pána našeho Ježíše Krista
nám. T. G. Masaryka 104, 464 01 Frýdlant v Čechách

Jablonec nad Nisou
Chrám sv. Jana Křtitele a Záštity přesvaté Bohorodice
ul. U Kaple, 466 06 Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice
Duchovní správce: prot. Michal Hryha
ul. Janáčkova 4956/15, 466 06 Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice
tel.: +420 608 210 863, e-mail: ohryhamichal@seznam.cz
Filiální církevní obec: Chrám přesvaté Bohorodice (Panny Marie de Sale) křižovatka ul. Ruská – Barákova, 506 01 Jičín

Liberec
Chrám Proměnění Páně
ul. Klášterní 2, 460 05 Liberec 5
webové stránky: www.pravoslavny-liberec.cz
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Mykola Masňuk
tel.: +420 608 371 858, e-mail: pravoslavnalbc@gmail.com

Rumburk
Chrám sv. Jana Křtitele
Strážný vrch, 408 01 Rumburk
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Antonij Drda
Strážný vrch 88, 408 01 Rumburk
tel.: +420 603 963 371, e-mail: popanton@email.cz

Stráž pod Ralskem
Chrám sv. Pantelejmona
Zámecký vrch (nad nemocnicí naproti zámku)
471 27 Stráž pod Ralskem
Duchovní správce: arimandrita Onufrij (Tomenyuk)
tel.: +420 774 921 591, e-mail: archim.onufrij@pravmonastyr.cz
Filiální církevní obec:
Chrám Povýšení svatého Kříže, ul. Moskevská, 470 01 Česká Lípa

Železný Brod
Kaple sv. Jana Křtitele
(v areálu Římskokatolického kostela sv. Jakuba Většího)
Františka Balatky 132, 468 22 Železný Brod
Duchovní správce: prot. Josef Brožek
ul. Štefánikova 34, 468 22 Železný Brod
tel.: +420 608 373 470, e-mail: nada.brozkova@seznam.cz


VÝCHODOČESKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan): prot. Alexandr Chelnokov
tel.: +420 775 022 366, e-mail: chelnokov.a@email.cz

Hradec Králové
Chrám sv. Mikuláše – rekonstrukce
Náhradní prostory pro konání bohoslužeb:
Domovní kaple sv. Mikuláše, Tomkova 177/17, 500 03 Hradec Králové
webové stránky: www.pravoslavihk.cz
Duchovní správce: prot. Mgr. Milan Augustýn Jareš
tel.: +420 605 559 798, e-mail: pop.hk@seznam.cz

Lanškroun
Chrám sv. Cyrila a Metoděje
ul. Svatopluka Čecha 358, 563 01 Lanškroun
Duchovní správce: prot. Mgr. Patrik P. Ludvík
tel.: +420 607 151 077, e-mail: o.patrik.la@email.cz

Pardubice
Pravoslavná církevní obec sv. Lukáše Krymského při kapli Panny Marie
křižovatka ul. Žižkova a ul. Kpt. Poplera, 503 06 Pardubice-Svítkov
Duchovní správce: prot. Alexandr Chelnokov
tel.: +420 775 022 366, e-mail: chelnokov.a@email.cz

Trutnov
Kaple Přesvaté Panny Marie Pomáhající
ul. U Elektrárny, 541 03 Trutnov – Poříčí
Duchovní správce: jerej Mykola Farynets
ul. Mírová 342, 542 01 Žacléř
tel.: +420 777 671 447, e-mail: mykola.farynets@seznam.cz
Filiální církevní obec: Kaple sv. Jiljí
ul. Zdeňka Němečka 266, 551 02 Jaroměř – Josefov


JIHOČESKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT (ARCIDĚKANÁT)
Okružní protopresbyter (arciděkan): prot. Mgr. Jan Milan Týmal
ul. Pod Vrchy 137/III., 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 728 183 675, e-mail: o.tymal@centrum.cz

České Budějovice
Kaple Všech svatých země české
Husova třída (naproti výstavišti), 370 05 České Budějovice
Duchovní správce: prot. Mgr. Aleksandar Žerajić
ul. V. Volfa 5, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 608 053 051, e-mail: azerajic@yahoo.com
Filiální církevní obec: Kaple sv. Jana Teologa, Vodňany (u hřbitova)

Jindřichův Hradec
Chrám Přesvaté Trojice s boční kaplí Svatých evangelistů
ul. Jarošovská, 377 01 Jindřichův Hradec
Duchovní správce: prot. Mgr. Jan Milan Týmal
ul. Pod Vrchy 137/III., 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 728 183 675, e-mail: o.tymal@centrum.cz
webové stránky: www.popjan.cz

Tábor
Chrám Povýšení svatého Kříže
ul. Špitálská, 390 01 Tábor
Duchovní správce: jerej Mgr. et Mgr. Borislav Rudić
tel.: +420 222 221 154, e-mail: borislav.rudic65@gmail.com


MONASTÝRY
Pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnici u Berouna
Plzeňská 51, 267 12 Loděnice
tel.: +420 776 447 331, e-mail: info@pravmonastyr.cz
Představená monastýru: Igumena Valentina (Hanhur)
tel.: +420 776 447 331, e-mail: igum.valentina@pravmonastyr.cz
Duchovní:
archimandrita Mefodij (Yevchynets)
tel.: +420 777 343 770, e-mail: archim.mefodij@pravmonastyr.cz
jerej Ivan Makhanets, tel.: +420 776 289 231

Monastýr Proměnění Páně v Těšově u Chebu
Těšov 37 – Milíkov, 350 02 Cheb
Představený monastýru: archimandrita Dorotej (Rapcun)
tel.: +420 777 661 167, e-mail: archim.Dorofej@seznam.cz
Duchovní: emeritní metropolita Kryštof (Pulec)tel.: +420 604 382 592

Monastýr sv. Mikuláše na Doubské hoře u Karlových Varů
360 01 Karlovy Vary – Doubská hora
Představená monastýru: schiigumena Nektarie
Monastýr svatých Cyrila a Metoděje
Hořovičky 79, 270 04 Hořovičky
Představený monastýru: jeromonach Jeroným (Kriukov)
tel.: +420 608 357 198


DALŠÍ DUCHOVENSKÁ SLUŽBA V PRAŽSKÉ PRAVOSLAVNÉ EPARCHII

Vojenský kaplan
Kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D.
21. základna taktického letectva, 286 01 Čáslav
tel.: +420 602 157 255, e-mail: kaplan.svancara@gmail.com
webové stránky: www.kaplani.army.cz

Kozácký duchovní
mitr. prot. Mgr. Miroslav Vachata
ul. Komenského 587, 417 42 Krupka
tel.: +420 775 207 227, e-mail: vachatam@seznam.cz
webové stránky: www.kazaki.cz
Eparchie zajišťuje duchovenskou péči ve věznicích a nemocničních zařízeních.

OLOMOUCKO-BRNĚNSKÁ EPARCHIE

Eparchiální archijerej:
Jeho Vysokopřeosvícenost ThDr. Simeon,
arcibiskup olomoucko-brněnský, Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc,
tel.: 585 222 475, e-mail: arcibiskup.simeon@seznam.cz

Osobní tajemnice arcibiskupa: Bc. Perla Deckerová
tel.: 602 779 030, e-mail: Perla.J@seznam.cz

Vikární biskup: Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš biskup šumperský
tel.: 608 415 567, e-mail: biskup.izaias@seznam.cz

Úřad eparchiální rady: Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc 9,
tel.: 585 224 883, e-mail: ob-eparchie-urad@seznam.cz

Ředitel úřadu eparchiální rady:
Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš biskup šumperský
tel.: 608 415 567

Tajemník ER: prot. Mgr. Ing. Jan Langr, tel.: 608 728 631

Administrativa: Bc. Eleni Novotná, tel.: 585 224 883, 725 425 722

CÍRKEVNÍ OBCE OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ PRAVOSLAVNÉ EPARCHIE

OLOMOUCKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT
Okružní protopresbyter: prot. Mgr. Libor Raclavský,
nám. Republiky 911, 752 01 Kojetín,
tel.: 601 181 095, e-mail: libor.raclavsky@seznam.cz

OLOMOUC
Katedrální chrám sv. Gorazda žáka Metodějova
Chrám sv. Gorazda I. s kaplí Záštity přesvaté Bohorodice a kaplí
sv. muč. biskupa Gorazda II., Gorazdovo náměstí, Olomouc
Duchovní správce: Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš biskup šumperský
tel.: 608 415 567, e-mail: biskup.izaias@seznam.cz
Pomocný duchovní: prot. Mgr. Aleksei Kukhta
tel.: 776 825 060, e-mail: kukhta@seznam.cz
Pomocný duchovní: prot. Luděk Spurný
tel.: 608 747 196, e-mail: spurnyludek@seznam.cz
Pomocný duchovní: jerej Mgr. Alexandru Ceban
tel.: 776 543 267, e-mail: ceban.alexandru@gmail.com
Filiální církevní obec: ČELECHOVICE na Hané
chrám Svaté Trojice, Ruská 1, 798 16 Čelechovice na Hané

PŘEROV
Chrám sv. Cyrila a Metoděje
Duchovní správce: prot. Mgr. Libor Raclavský
nám. Republiky 911, 752 01 Kojetín
tel.: 601 181 095, e-mail: libor.raclavsky@seznam.cz
www.pravoslavi-prerov.hys.cz

PROSTĚJOV
Duchovní správce: Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš biskup šumperský
tel.: 608 415 567, e-mail: biskup.izaias@seznam.cz
Kontakt: Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc

LIBINA
Chrám sv. ap. Jakuba
Horní Libina 593/27, 788 05 Libina
Duchovní správce: prot. Mgr. Ing. Jan Langr
Nadjezdová 650/26, 783 13 Štěpánov
tel.: 608 728 631, e-mail: langr.jan@seznam.cz

UNIČOV
Chrám sv. Vzkříšení (Na městském hřbitově)
http://www.pravoslaviunicov.eu/
Duchovní správce: prot. Mgr. Ing. Jan Langr
Nadjezdová 650/26, 783 13 Štěpánov
tel.: 608 728 631, e-mail: langr.jan@seznam.cz
Filiální církevní obec: ŠTĚPÁNOV – chrám sv. Prokopa Sázavského

ŘIMICE
Chrám sv. Ludmily
Duchovní správce: prot. RNDr. Mgr. Petr Novák
Vilémov č. 55, 783 23 Vilémov u Litovle
tel.: 776 838 627, e-mail: novaktatin@email.cz
Filiální církevní obce:
CHUDOBÍN – Chrám sv. Cyrila a Metoděje s kaplí sv. Mikuláše
Divotvůrce (pro zimní období), Chudobín 72, 783 21 Litovel
MOHELNICE – Chrám sv. Vladimíra,
Ul. Okružní, u autobusového nádraží (spoluužíván s CČSH)
STŘEMENÍČKO u Bouzova – Chrám sv. Václava

SVITAVY
Chrám sv. Jiří
ul. Nádražní, u hřbitova
webové stránky: http://www.pravoslavi.net/
Duchovní správce: prot. Mgr. Jiří Kolář
569 07 Radiměř 254, 569 07 Radiměř,
tel.: 736 617 278, e-mail: jiri.kolar@pravoslavi.net
Pomocný duchovní: jerej Mojmír Kříž
tel.: 605 771 132

ŠUMPERK
Chrám Svatého Ducha
ul. K. H. Máchy, 787 01 Šumperk
Katedrální chrám vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie:
Jeho Přeosvícenosti ThDr. Izaiáše
tel.: 608 415 567, e-mail: biskup.izaias@seznam.cz
Duchovní správce: jerej Rafael Moravský
tel.: 725 138 273, e-mail: moravsky.miroslav@gmail.cz

BRNĚNSKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT
Okružní protopresbyter: mitr. prot. Mgr. Jozef Fejsak
Úvoz 62, 602 00 Brno
tel/fax: 542 214 030, 736 227 040, e-mail: jfejsak@seznam.cz

BRNO
Katedrální chrám sv. Václava
Gorazdova ul. 8, 602 00 Brno
webové stránky: http://www.pravoslavbrno.cz/
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Jozef Fejsak
Úvoz 62, 602 00 Brno,
tel/fax: 542 214 030, 736 227 040, e-mail: jfejsak@seznam.cz
Pomocný duchovní: prot. Marek Malík
Voroněžská 2545/6, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 606 310 174

DOLNÍ KOUNICE
Chrám sv. Barbory (U náměstí)
Duchovní správce: prot. Mgr. Svatopluk Konstantin Ryška
Benátky 30, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 733 722 506 , e-mail: ryshka@volny.cz
webové stránky: http://www.barbora-kounice.cz/

MIKULOV
Chrám sv. Mikuláše, Nádražní ulice
Duchovní správce: prot. Mgr. Flaviu Badelita,
Mládežnická 415, 691 81 Březí
tel.: 723 984 537, e-mail: Flaviu.Badelita@seznam.cz
webové stránky: http://pravoslavmikulov.wz.cz/

HODONÍN
Kaple sv. Metoděje (Na hřbitově)
Duchovní správce: jerej Mgr. Ing. Matúš Vavro
Monastýr sv. Gorazda, Hrubá Vrbka č. 194, 696 73 Hrubá Vrbka
tel.: 733 534 606, webové stránky: www.pravoslavi-hodonin.cz

KROMĚŘÍŽ
Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Slovanské nám. 3, 767 01 Kroměříž
Duchovní správce: jerej Stanislav Dolníček
Novosady 1 500, 769 01 Holešov
tel.: 731 046 288, e-mail: st.dolnicek@seznam.cz
Pomocný duchovní: prot. MUDr. Mgr. Ondřej Stehlík
tel.: 573 331 880, 602 778 221, e-mail: stehlik.frant@seznam.cz
webové stránky: www.pravoslavi-kromeriz.cz
Filiální církevní obec: ZLÍN – kaple sv. Ivana Českého
K cihelně 198, 763 02 Zlín – Malenovice
(nejbližší stanoviště trolejbusů „U cihelny“)
webové stránky: www.pravoslavi.cz/zlin

UHERSKÝ BROD
Chrám sv. Jiří
Prakšická ul. (vedle hvězdárny), směr Otrokovice, 688 01 Uherský Brod
Duchovní: jerej Mgr. Oleg Muntean
Luhanova 1824, 688 01 Uherský Brod,
tel.: 737 045 742, e-mail: oleg.muntean@seznam.cz

HRUBÁ VRBKA
Hrubá Vrbka č. 194, 696 73 Hrubá Vrbka
Duchovní správce: Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš biskup šumperský
tel.: 608 415 567, e-mail: biskup.izaias@seznam.cz
webové stránky: www.monastyrsvgorazda.cz

JIHLAVSKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT
Okružní protopresbyter: prot. Mgr. Jan Baudiš,
Masarykovo nám. 4, 586 01 Jihlava
tel.: 567 309 264, e-mail: jihlava4@pravoslavi.cz

JIHLAVA
Domovní kaple sv. Václava a Ludmily
Masarykovo nám. 4, 586 01 Jihlava
Duchovní správce: prot. Mgr. Jan Baudiš
Masarykovo nám. 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 309 264,
e-mail: jihlava4@pravoslavi.cz, webové stránky: pravoslavi.cz/jihlava
Filiální církevní obec: OPATOV – chrám sv. Jáchyma a Anny
webové stránky: http://pravoslavi.cz/opatov

TŘEBÍČ
Chrám sv. Václava a Ludmily
Gorazdovo nám. 2, 674 01 Třebíč – Horka-Domky
Duchovní správce: jerej Mgr. Jakub (Martin) Rojek
Gorazdovo nám. 2, 674 01 Třebíč
tel.: 606 527 216, e-mail: jakob.rojek@seznam.cz
webové stránky: pravoslavi.cz/trebic

ZNOJMO
Chrám sv. Rostislava, Nám. Kpt. Otmara Chlupa, 669 02 Znojmo
Duchovní správce: jerej Mgr. Cyril Bočkarev
Malá Mikulášská 10, 669 02 Znojmo
tel.: 607 822 831, e-mail: orthodoxia@seznam.cz
webové stránky: pravoslavi.cz/znojmo

OLBRAMOVICE
Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Olbramovice č. 42, 671 76 Olbramovice
Duchovní správce: prot. Mgr. Svatopluk Konstantin Ryška
Benátky 30, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 733 722 506, e-mail: dkbarborka@gmail.com

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Chrám Nejsvětější Trojice, Horní ulice, 591 01 Žďár nad Sázavou
Duchovní správce: mitr. prot. Mgr. Jozef Fejsak
Úvoz 62, Brno 602 00, tel./fax: 542 214 030, 736 227 040,
e-mail: jfejsak@seznam.cz, webové stránky: pravoslavi.cz/zdar

OSTRAVSKÝ OKRUŽNÍ PROTOPRESBYTERÁT
Okružní protopresbyter: prot. Vasyl Oros,
Petřvaldská 198, Ostrava-Michálkovice
tel.: 608 873 359, e-mail: orosvasil12@seznam.cz

MILOTICE nad Opavou
Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice
(Spoluužíván s římskokat. církví)
Duchovní správce: prot. Volodymyr Oros
U cukrovaru 5, Olomouc
tel.: 776 228 956, e-mail: oros.v@seznam.cz

BRUNTÁL
Chrám Panny Marie Těšitelky, Dukelská 1, 792 01 Bruntál
Duchovní správce: prot. Volodymyr Oros
U cukrovaru 5, Olomouc, tel.: 776 228 956, e-mail: oros.v@seznam.cz

OPAVA
Kaple sv. Petra a Pavla, Hlavní 102, 747 06 Opava – Kylešovice
Duchovní správce: prot. Mgr. Jiří Niderle
Hlavní 102, 747 06 Opava – Kylešovice
tel.: 602 262 193, e-mail: petropavlovskychram@seznam.cz
Filiální církevní obec: Sudice – chrám sv. Václava,
ul. Ratibořská, 747 25 Sudice, (spoluužíván s Evangelickou církví)

OSOBLAHA
Chrám sv. Mikuláše (spoluužíván s Římskokat. církví)
ul. Hrnčířská, 793 99 Osoblaha
Duchovní správce: prot. Mgr. Libor Josef Kratochvíla
Horní Lipová 231, 790 63 Lipová – Lázně 3
tel.: 584 452 246, 731 073 017, e-mail: kratochvila.libor@quick.cz

OSTRAVA – MICHÁLKOVICE
Chrám Narození přesvaté Bohorodice
Sládečkova 400/1, 715 00 Ostrava – Michálkovice
Duchovní správce: prot. Vasyl Oros
Petřvaldská 198, 715 00 Ostrava-Michálkovice
tel.: 608 873 359, e-mail: orosvasil12@seznam.cz

OSTRAVA – PUSTKOVEC
Chrám svatých Andělů strážných
Pustkovecká 357/75, 708 00 Ostrava – Pustkovec
Duchovní správce: prot. Mgr. Miroslav Kudla
Svornosti 5, 700 30 Ostrava – Zábřeh
tel.: 737 624 864, e-mail: miroslav.kudla@centrum.cz
webové stránky: http://www.pravoslavni-ostrava.cz/

FRÝDEK-MÍSTEK
Bohoslužebná místnost: Heydukova 2330, 738 01 Frýdek-Místek,
Duchovní správce: prot. Vasyl Oros
Petřvaldská 198, Ostrava-Michálkovice
tel.: 608 873 359, e-mail: orosvasil12@seznam.cz

OSTRAVA – PORUBA
Kaple sv. Jiří
Nábřeží SPB 60/46, 708 00 Ostrava-Poruba
Duchovní: jerej Luděk Spurný
Nábřeží SPB 60/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 608 747 196

JESENÍK
Kaple Zesnutí přesvaté Bohorodice
Palackého ulice, 790 01 Jeseník
Duchovní správce: prot. Mgr. Libor Josef Kratochvíla
Horní Lipová 231, 790 63 Lipová – Lázně 3
tel.: 584 452 246, 731 073 017, e-mail: kratochvila.libor@quick.cz

MONASTÝRY

Monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově
Vilémov u Litovle č. 159, 783 23 Vilémov u Litovle
Představená monastýru: igumena matka Alexie
tel.: 608 838 994, e-mail: igumenka.alexie@seznam.cz
Monastýr Svatého Mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce
Hrubá Vrbka č. 194, 696 73 Hrubá Vrbka
Představený monastýru:
Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš biskup šumperský
tel.: 608 415 567, e-mail: biskup.izaias@seznam.cz
Duchovní: jerej Mgr. Arkadiusz Skibiński,

Monastýr sv. Gorazda
Hrubá Vrbka č. 194, 696 73 Hrubá Vrbka
tel.: 733 534 606

Monastýr Svaté Kněžny České Ludmily
Vranovská 849/48, 614 00 Brno – Husovice
Představený monastýru:
Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš biskup šumperský,
tel.: 608 415 567, e-mail: biskup.izaias@seznam.cz
Duchovní: prot. Mgr. Ing. Cristian Popescu,
Vranovská 849/48, 614 00 Brno,
tel.: 602 586 094, e-mail: c_popescu@yahoo.com

DALŠÍ CÍRKEVNÍ ZAŘÍZENÍ V OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ EPARCHII

Památník s kaplí sv. mučedníka biskupa Gorazda
(+ 1942) v mučedníkově rodišti – Hrubé Vrbce
Hrubá Vrbka č. 194, 696 73 Hrubá Vrbka
Správkyně: Růžena Prachařová,
tel.: 606 415 247, e-mail: pracharovar@seznam.cz

Svatováclavská hudební škola při Pravoslavné církevní obci v Brně
Úvoz 62, 602 00 Brno
Ředitel.: mitr. prot. Mgr. Jozef Fejsak
Úvoz 62, 602 00 Brno
tel./fax: 542 214 030, e-mail: jfejsak@seznam.cz

Extrateritoriální parochie:
Lausanne, Švýcarsko chrám církve evangelické
Duchovní: pére Dimitri Menassea
CH-1012, Lausanne Avenue de Chailly 34

Eparchiální odbory v olomoucko-brněnské eparchii

Odbor pro vězeňskou službu
Tajemník odboru: Mgr. Valentina Matůšová, Ph. D.,
tel.: 776 832 061, e-mail: valmat@seznam.cz

Eparchiální věstník SŮL ZEMĚ
Přináší čtvrtletně informace o činnosti v Olomoucko-brněnské eparchii.
Vydává tiskový odbor ve spolupráci s úřadem ER olomoucko-brněnské eparchie, Masarykova tř. 17, 772 00 Olomouc.
Redaktor: prot. Mgr. Libor Raclavský